Spomienka na Waltera Hoopera

Svet a aj Narnia sa 7.12.2020 rozlúčila s významným a skvelým človekom – Walterom Hooperom, osobným tajomníkom spisovateľa C.S.Lewisa.
V roku 2009 prišiel pán Hooper do Narnie, aby otvoril našu narnijskú knižnicu, ktorá nesie jeho meno a potriasol rukou víťazom súťaže o najlepšie anglické eseje študentov.

Projekt STOPY

stopy

V týchto dňoch začíname využívať našu vynovenú školskú knižnicu. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli pokúsiť sa o nezvyčajný projekt.

Knižnica

IMG 5160

 Zbierku školskej knižnice tvorí v súčasnosti 12 000 kníh v slovenskom a anglickom jazyku, ktoré sa nachádzajú okrem knižnice aj v učebniach a kabinetoch jednotlivých predmetových sekcií. Knižnica– je otvorená denne od 8.00 – 16.30 hod.– ponúka pripojenie na online katalóg – je k dispozícii študentom žiakom základnej školy, pedagógom a ostatným zamestnancom škôl– ponúka svoje […]