Informácie pre rodičov I.stupňa

arkierovo

Milí rodičia,

dovoľte nám pozvať vás na niektoré zaujímavé školské akcie.

Zdieľame link na zaujímavú PREZENTÁCIU z prvého plenárneho stretnutia rodičov a tiež krásne VIDEO z prvého dňa v škole.

Beseda o tolerancii

Štvrtáci žijú veľkou ročníkovou projektovou témou Rozmanitosť –  Kam zmizli susedia?

S rozmanitosťou sa stretávame v našich životoch každý deň. Ako prijať rozdielnosť v národnostiach, náboženstve, obliekaní, gastronómii či ďalších súčastiach života?

Každý z nás je originál, stvorený prekrásne, stvorený jedinečne.

Inakosť, rozdielnosť, akceptácia, rešpekt, nové zážitky…..

 

Každý z nás je originál, stvorený prekrásne, stvorený jedinečne. Každý z nás má iné vlastnosti, má rozličné kultúrne tradície a zvyky, náboženstvo, rasu či hovorí iným jazykom. Práve tento rok sa naši štvrtáci zaoberajú otázkami rozdielnosti a Narnia spoločne s nimi so záujmom spoznáva nových ľudí, situácie, kultúru, jazyk či rasy. Snažíme sa učiť rešpektu a vidieť, aký je svet krásne pestrofarebný.

Deti pomáhajú

Deti pomáhajú (nielen) deťom.

 

-Poznáte slovo dobronoš ? Viete, kto to je?- zaznela otázka na jednom veľkom openingu tried 1.stupňa .
A hoci slovo poznali len deti, ktoré sa minulý rok takým dobronošom samé od seba stali, jeho význam uhádli všetci-
-Dobronoš je predsa ten, kto nosí dobro…
– A ako sa dá nosiť dobro?
– V sebe, predsa…
-A dá sa priniesť aj ostatným? Ako? …

O tolerancii

 O tolerancii

Štvrtáci v tomto školskom roku žijú veľkou projektovou témou Inakosť – Kam zmizli susedia?
S rozmanitosťou sa stretávame v našich životoch každý deň. Ako prijať rozdielnosť v národnostiach, náboženstve, obliekaní, gastronómii či ďalších súčastiach života? 

Konzultačné hodiny pre žiakov

Každý vyučujúci na 2. stupni má počas týždňa konzultačné hodiny, kedy je k dispozícii žiakom, ktorí ho v tom čase môžu vyhľadať vo vopred určenej učebni. Konzultačné hodiny poskytujú priestor na kvalitnejšiu spätnú väzbu žiakovi, hlbší rozhovor zohľadňujúci individuálne potreby žiaka, dovysvetlenie preberanej látky, spresnenie zadania projektu či domácej práce a dopísanie a opravu testov. […]

Aktivity na 1.stupni

V každodennej práci CZŠ Narnie v Bratislave rodičia dostávajú priestor aktívne sa zapojiť do vyučovacích i voľnočasových aktivít, ako i do vytvárania prostredia školy. Takými sú napríklad: Hviezda týždňa Počas školského roku je vždy jedno dieťa počas týždňa hviezdou a úlohou rodičov je zapojiť sa do aktivít počas neho.   Čítanie otcov v 2.ročníku Počas celého roka, jedenkrát do týždňa […]