V Narnii sa s deťmi venujeme zvyšovaniu povedomia o ochrane prírody a zachovania biodiverzity, tvoríme a realizujeme rôzne environmentálne aktivity. Praktickými činnosťami vedieme deti k trvalo udržateľnému životnému štýlu a okrem iného aj k získavaniu zelených kompetencií. Triedime odpad, šetríme energiou a vodou, podporujeme bezemisnú dopravu, kompostujeme, upcyklujeme, vysádzame rastliny, pozorujeme prírodu okolo nás.

Používame inovatívne učebné pomôcky a metódy. Snažíme sa implementovať aktuálne témy a reagovať na súčasné dôležité výzvy. Zmena klímy je jednou z najvážnejších výziev, ktorým dnes čelíme. Naša planéta zažíva výraznú a zrýchlenú zmenu klímy, ktorá sa začala pred viac ako sto rokmi a môže premeniť náš svet, ovplyvniť dodávky potravín aj vody i naše zdravie.

Najlepšie je začať robiť opatrenia čo najskôr. Svet zažíva viac horúcich a menej studených dní a očakáva sa, že čoraz častejšie sa budú vyskytovať dlhodobejšie horúčavy. Ak sa planéta oteplí, môže nastať nedostatok vody a suchá. Vplyvy zmeny klímy cítime na všetkých kontinentoch celého sveta a predpokladá sa, že v nasledujúcich desaťročiach budú čoraz častejšie a silnejšie. Aj na Slovensku už pociťujeme tieto dôsledky. Musíme sa prispôsobiť zmenám, ktoré nastávajú v súčasnosti, a do budúcnosti plánovať, aby sme predišli škodám, ktoré spôsobuje zmena klímy, alebo ich obmedzili.

Téme zmena klímy a zmierňovaniu jej dôsledkov sa prostredníctvom rôznych aktivít venujeme aj v našej škole. Novinkou je projekt s názvom Enviro v Narnii, na ktorý bola poskytnutá dotácia v sume 1995 EUR z  Environmentálneho fondu MŽP SR.