Síce som vyštudovala psychológiu, no už roky pracujem v rodinnej firme Artforum, ktorú po revolúcii založili moji rodičia. Najprv som pomáhala s vydávaním prekladovej literatúry a už piaty rok som vedúcou bratislavského kníhkupectva. Som ale najmä mamou a v správnej rade by som rada bola hlasom nás, rodičov. Moji rodičia stáli pri zrode a reformovaní Narnie, ja som mala to šťastie, že som si ju mohla zažiť ako žiačka a teraz sem chodí moja dcéra.