Vyštudoval som učiteľstvo matematiky a informatiky. Mám za sebou viacročné skúsenosti so štátnym aj korporátnym prostredím v oblasti používania internetu na školách, vo vzdelávaní, v práci s technológiami.

V roku 2012 som pomáhal pri založení elokovaného pracovniska CZŠ Narnia v Pezinku a v roku 2013 som sa stal riaditeľom Cirkevnej základnej školy Narnia Bratislava aj Pezinok. Osem rokov som pracoval ako riaditeľ školy a so vznikom ďalších škôl som sa stal riaditeľom Združenia, aby som tak pomáhal novým školám sa etablovať a rozbehnúť svoje fungovanie.

Som ženatý, mám tri deti, v roku 2023 jedno končí Bilgym a dve v ôsmom ročníku pezinskej Narnie.