Vyštudovala som históriu a  etnológiu, ale posledných 13 rokov sa venujem sociálnej oblasti v  prostredí mimovládnych neziskových organizácií. Spoločne sa snažíme ovplyvňovať zmeny sociálneho systému v prospech ohrozených sociálnych skupín obyvateľstva. Chceli by sme žiť v spoločnosti, ktorej súčasťou sú aj ľudia, ktorí potrebujú pomoc a podporu druhých. K takémuto snu potrebujeme aj dobré školy. Aj preto som rada, že Narnia bola intenzívnou súčasťou života našej rodiny 11 rokov, počas ktorých ju navštevovali naše dve dcéry.