Som otec troch dnes už dospelých deti, ktorých Narnia výborne naštartovala do života. Pri začiatkoch školy som bol najprv od 1996 v Rade rodičov, neskôr som pomáhal riaditeľovi a obetavým pedagógom pri raste školy a bol som predsedom správnej rady Narnie do roku 2022. Pracujem ako manažér vo firme FBE – For Business Excellence, ktorá pomáha organizáciám rozvíjať ľudí a zefektívňovať procesy. S Narniou som zostal v spojení aj v zriaďovateľskej roli cez správnu radu Združenia škôl C.S.Lewisa.