Posledných 15 rokov som pôsobil ako advokát. Momentálne pracujem ako právnik vo verejnej správe. Máme tri deti. Syn a dcéra v súčasnosti navštevujú Narniu a ďalšia dcéra Narniu už absolvovala. Som členom zboru Cirkvi bratskej Bratislava – Cukrová. Prepojenie s cirkevným zborom, ktorý stal a stojí za príbehom Narnie a skúsenosť so vzdelávaním vlastných detí ma priviedli do správnej rady.