Pôvodným povolaním som špeciálna pedagogička, v súčasnosti pracujem v Cirkvi bratskej, ktorá je zriaďovateľom Združenia škôl CSL. Roky som v rámci cirkvi pracovala aj s deťmi. Záleží mi na tom, aby deti mali dobrú školu, ktorou Narnia verím že je. Ako členka správnej rady mám záujem na tom hľadať spôsoby, ako sa môže  škola ďalej rozvíjať a ako môže cirkev so školou spolupracovať a podporovať ju.