Združenie škôl C. S. Lewisa

CZŠ Narnia v Bratislave je súčasťou Združenia Škôl C.S. Lewisa. Spolu s ďalšími školami tohoto Združenia zdieľame rovnakú misiu: Každého žiaka vzdelávame a vychovávame k tvorivému a kritickému mysleniu,  k zodpovednosti voči sebe, druhým a svetua k schopnosti tvoriť komunity v duchu kresťanských biblických hodnôt. Do Združenia škôl C.S. Lewisa patrí: Cirkevná základná škola – Narnia Bratislava, www.narnia.skelokované […]