Ako vzdelávame

Akademický pilier – príležitosť pre úspech a rast každého študenta CZŠ – Narnia poskytuje základné vzdelanie v rozsahu platných učebných osnov schválených Ministerstvom školstva SR. Od 1. ročníka je súčasťou vzdelávania vyučovanie angličtiny, v rozsahu 5 hodín týždenne. Od piatej triedy žiaci začínajú s nemeckým alebo španielskym jazykom. Na II. stupni je výučba angličtiny posilnená […]