Spôsoby hodnotenia

pdf

Spôsoby hodnotenia 1. ročník: Rodičia žiakov prvého ročníka dostávajú informáciu o hodnotení priamo od triedneho učiteľa.   2.- 9. ročník:Na hodnotenie žiakov (od 2.ročníka vyššie) slúži nástroj Pointbook (naša verzia elektronickej žiackej knižky). Viac o Pointbooku sa dočítate v časti Pravidlá hodnotenia a podpora štúdia, v našom školskom poriadku. Pointbook – http://narniaba.proxia.org Technická príručka – Pointbook_technicka_prirucka.pdf Ohľadne technických […]

Ciele hodnotenia

Ciele hodnotenia v CZŠ Narnia poskytnúť spätnú väzbu tak, aby žiak mohol spoznávať svoje prednosti aj slabšie stránky ako fakty, na základe ktorých môže v živote robiť správne rozhodnutia; motivovať žiaka k poznávaniu; rozvíjať cieľavedomosť, schopnosť vyhrávať a prehrávať, schopnosť tešiť sa z úspechu iných, schopnosť empatie a asertivity, vytrvalosť a podobne. Aspekty, ktorým sa chceme pri hodnotení vyhnúť negatívne porovnávanie sa […]