Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolný orgán školy, ktorý dohliada na jej činnosť najmä z hľadiska vedenia účtovníctva, finančného hospodárenia školy a dodržiavania príslušnej legislatívy. Členstvo v Dozornej rade je považované za čestné, činnosť členov Dozornej rady je bezplatná. Členovia Dozornej rady: Marek Markuš – riaditeľ vydavateľstva Porta Libri Iveta Novotná – účtovníčka v spoločnosti Teekanne Juraj […]