Úprava ceny stravnej jednotky od 1.5.2023

Oznámenie o úprave finančného pásma a prevádzkovej réžie na stravnú jednotku 
Z dôvodu zvyšovania finančného pásma A s účinnosťou od 01.01.2023 na nákup potravín na jedlo v školskej jedálni sa upravuje stravná jednotka

OZ Brána do Narnie – čo sa podarilo v roku 2021

V roku 2021 sme získali niekoľko veľkých grantov, vďaka čomu sme v areáli mohli uskutočniť veľké a výrazné zmeny. Získanie financií však bolo len začiatkom. Následná realizácia sa podarila najmä vďaka zorganizovaniu veľkých brigád, na ktorých sa zúčastnili rodičia s deťmi či ľudia bývajúci v okolí školy.

OZ Brána do Narnie – čo sme urobili v 2022

V roku 2022 sme pokračovali v zmenách, ktoré sme plánovali už v roku 2020 a začali realizovať v roku 2021. V roku 2022 sme vytvorili parčík za basketbalovým ihriskom, na ktorom sme vysadili tieňomilné rastliny a pridali lavičky.

Štátna dotácia na stravu od 1.5.2023

Štátna dotácia na stravu
Od 01.05.2023 je opäť zavedená štátna dotácia pre všetkých žiakov základných škôl, bez ohľadu nato, či rodič poberá daňový bonus, alebo nie. Prehľad dotácie: 1.stupeň – 2,10 Eur 2. stupeň – 2,30 Eur.  Ak máte záujem o dotáciu na obedy je potrebné potvrdiť NÁVRATKU – žiadosť o dotáciu na stravu, cez Edupage, cez rodičovské konto.

Zapojte sa do programu rozumieme.si

Spolu 65 maďarských detí zo Slovenska hľadá svojho slovenského brata alebo slovenskú sestru v rámci aktuálneho ročníka rozumieme.si.

Pre Vás 2%, pre školu oveľa viac

Milí rodičia a priatelia školy, príjem z podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb je dôležitým príjmom  našej školy.  Asignáciou 2 % z Vašich daní ste v uplynulých rokoch významne prispeli k rozvoju tried, školy a celého vyučovacieho procesu.  Ďakujeme Vám.

OZ Brána do Narnie – 2% pre OZtko

OZ BRÁNA DO NARNIE
Združenie spája narnijských rodičov, ktorí sa starajú a postupne revitalizujú školský dvor a budovu školy. Potrebné finančné prostriedky získavajú hlavne vďaka Vašej podpore. Pomôžte nám svojimi 2% – 3% v našom úsilí zveľadiť prostredie, v ktorom Vaše deti trávia väčšinu svojho dňa. Ďakujeme za každé jedno Vaše rozhodnutie, darovať 2% z Vašich daní práve nám!

O obrazoch umelca Fera Guldana v Narnii

Poznanie potrebuje čas a priestor. V čase a priestore sa stretávame v budove školy a práve tam sa pestrosť šedivého priestoru, ktorý chcel zo všetkých vyrobiť rovnakých ľudí v duchu komunistickej ideológie musel tiež zmeniť. Tak sa do chodieb a spoločných priestorov dostali farby, ktoré šedé steny a priestory naplnili pestrosťou a živosťou.

Aký bol 10. ples školy? Narnia rocked again!

V sobotu 11. februára 2023 sa Narnia zmenila na netradičnú plesovú sálu. Komunitný duch našej školy sa po troch rokoch opäť naplno prejavil. Historicky najvyššia účasť tancujúcich, baviacich sa rodičov a učiteľov potvrdila, že organizovať plesy v škole bol vynikajúci nápad.