Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

Milí rodičia

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru aj v tomto školskom roku 2020/2021. Nižšie Vám zasielame pokyny týkajúce sa školskej jedálne.

Pri úhradách bankovým prevodom je potrebné vždy uvádzať VS pridelený systémom a do správy pre adresáta uviesť meno žiaka, inak Vaša platba nebude priradená.

Číslo účtu (IBAN):               SK15 1100 0000 0029 4002 7069
VS:                                      variabilný symbol žiaka pridelený cez Edupage stránku
poznámka:                           meno žiaka a trieda

cena obeda I.stupeň:          0,69 EUR (uhrádza rodič), 1,20 Eur (štátna dotácia) 
cena obeda II.stupeň:         0,76 EUR (uhrádza rodič), 1,20 Eur (štátna dotácia)

 

Cena stravnej jednotky je platná od 1.1.2021.

 

odhlasovanie:              prostredníctvom Edupage stránky do 7:59 ráno daného dňa
kontakt (úhrady):         
uhrady.pino@gmail.com
Strava sa vydáva v čase od 11:55 – 14:15hod.

 

Mesačná platba, ktorú uhrádza rodič za daný mesiac je platba vo výške (sys. Edupage prepočítava automaticky):

počet stravných dní v mesiaci x 0,69 Eur (1.stupeň)

počet stravných dní v mesiaci x 0,76 Eur (2.stupeň)

 

Podmienky pre získanie štátnej dotácie: Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (štátna dotácia) iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania v základnej škole a odobralo stravu (je nutné nosiť na každý obed čip). Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo vo výške 1,20 Eur.

 

1.stupeň (1. – 4.ročník) + výberoví žiaci (na základe lekárskeho potvrdenia od špecialistu)

Žiaci 1.stupňa a výberoví žiaci majú stravu v školskej jedálni prihlásenú automaticky a zároveň majú tiež účet v on-line systéme Edupage.

2.stupeň (5. – 9. ročník)

Žiaci 2. stupňa nemajú automaticky stravu objednanú, menu si môžu objednať cez systém Edupage.

 

ODHLASOVANIE OBEDOV:

V prípade neprítomnosti na obede, je potrebné obed odhlásiť najneskôr do 07:59 dňa, na ktorý je odhláška platná cez aplikáciu Edupage, alebo vo výnimočných prípadoch emailom na adrese absencie.pino@gmail.com. Odhláška vo všetkých prípadoch ohlásená po 07:59 platná na daný deň je neplatná. Neodhlásený obed je možné si vyzdvihnúť do vlastných obedárov v školskej jedálni, v čase výdaja obedov, avšak na tento obed sa nevzťahuje štátna dotácia vo výške 1,20 Eur a rodič je povinný túto sumu uhradiť. Za neodhlásený obed sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

OBJEDNÁVANIE OBEDOV a ZMENA MENU:
Objednávanie obedov a zmena menu je možná najneskôr deň vopred do 23:59 hod.

REŠPEKTUJTE PROSÍM UVEDENÝ ČAS ODHLASOVANIA, PRIHLASOVANIA A ZMENY MENU.

V prípade neuhrádzania poplatkov do školskej jedálne si vyhradzujeme právo obmedziť objednávanie a vydávanie obedov až do času uhradenia celkového nedoplatku k danému dňu.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne úhrad, mesačných predpisov a vyúčtovania je potrebné nás kontaktovať na tel.č. 0911 839 075, alebo emailom uhrady.pino@gmail.com.

 

Desiata

Objednanie desiaty je možné najneskôr  1 deň vopred do 8:00 (desiata na nasledujúci deň). Odhlásenie desiaty je možné do 7:00 daného dňa na ktorý je objednaná.) Desiata nie je automaticky objednaná pre žiadneho stravníka. Objednanie desiaty na pondelok je možné najneskôr v piatok do 8:00 hod.

 

Školský bufet

Súčasťou školskej jedálne je bufet, poskytujúci čerstvé desiaty a rýchle občerstvenie – nealko nápoje, čerstvé pečivo, obložené žemle a bagety, trvanlivé pečivo a drobné pochutiny. Školský bufet je otvorený denne od 7:30 do 14:30. Prevádzkuje ho firma Tomáš Mészároš – PINO, s.r.o.
Poznámka školy: Po dohode so stravovacou komisiou a prevádzkovateľom bufetu sme sa rozhodli, že v čase výdaja obeda, tj 12:00-13:30 si žiaci školy nebudú môcť v bufete zakúpiť cukrovinky.

 

Stravovacia komisia

Na kvalitu podávanej teplej stravy i kvalitu služieb v našej jedálni dohliada stravovacia komisia. Svoje podnety a nápady môžete adresovať na stravovanie@narniaba.sk. Prostredníctvom tejto adresy môžu rodičia komunikovať svoje ocenenia, otázky, ako i podnety v oblasti stravovania našich detí. Aktuálne informácie o stravovacej komisii nájdete na webstránke školy.

{jcomments off}

FaLang translation system by Faboba