OZ BRÁNA DO NARNIE
Združenie spája narnijských rodičov, ktorí sa starajú a postupne revitalizujú školský dvor a budovu školy. Potrebné finančné prostriedky získavajú hlavne vďaka Vašej podpore. Pomôžte nám svojimi 2% - 3% v našom úsilí zveľadiť prostredie, v ktorom Vaše deti trávia väčšinu svojho dňa. Tento rok sa chystáme namaľovať dopravné ihrisko, farebnými hrami oživiť chodníky, rozšíriť a prestrešiť bicyklové stojisko ale aj zasadiť ďalšiu zeleň. Ďakujeme za každé jedno Vaše rozhodnutie, darovať 2% z Vašich daní práve nám!

 

POSTUP PRI POUKAZOVANÍ 2% (3 %) sa líši podľa toho, či ste:

AKO DAROVAŤ 3% Z DANE?
Ak ste za uplynulý rok odpracovali ako dobrovoľník viac ako 40 hodín pre akékoľvek neziskové organizácie, môžete nám poukázať 3% z dane.
Vo Vyhlásení o poukázaní dane musíte zaškrtnúť túto možnosť - štvorček pri bode 12 - a vypočítajte si 3% z dane.
Zároveň treba vyplniť tlačivo Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, kde uvediete, kedy a koľko hodín ste odpracovali (spolu viac ako 40h). Toto potvrdenie nájdete na recepcii.  Brána do Narnie v roku 2021 organizovala brigády a organizačné stretnutia v týchto termínoch:

Údaje o o.z., ktoré potrebujete na vyplnenie Vyhlásenia o poukázaní dane:
názov:
 OZ Brána do Narnie
IČO: 42362288

FaLang translation system by Faboba