Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

Pri vzniku Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa sa dostala do rozvojovej fázy aj CZŠ Narnia. Do priestorov dovtedajšiej Narnie prišlo cirkevné konzervatórium, základná škola na Beňadickej ulici sa presťahovala so svojimi žiakmi aj učiteľmi do priestorov školy na Budatínskej, ktorej kapacita bola pre vtedajší počet žiakov dostatočná.

Dostali sme do správy celý komplex dovtedy susednej školy, spolu s jedálňou, telocvičňou aj ihriskom a školským areálom.

 

Pri snahe zútulniť nové priestory sme stáli pred úlohou riešiť jednotlivé úlohy postupne, ale zároveň sme vždy mali na mysli aj jednotiacu myšlienku, ktorá mala vyjadrovať jednotu a pestrosť toho, k čomu sa naša školská rodina od začiatku hlásila. Tento princíp, kedy sa rôzni ľudia a ich spoločenstvá dostanú pod jednu strechu, no zároveň ostávajú sami sebou je praktickým vyjadrením života spoločenstva spoločenstiev v spoločnom dome poznávania v duchu kresťanských biblických hodnôt.

Poznanie potrebuje čas a priestor. V čase a priestore sa stretávame v budove školy a práve tam sa pestrosť šedivého priestoru, ktorý chcel zo všetkých vyrobiť rovnakých ľudí v duchu komunistickej ideológie musel tiež zmeniť. Tak sa do chodieb a spoločných priestorov dostali farby, ktoré šedé steny a priestory naplnili pestrosťou a živosťou.

 

Okrem toho sa na okná jedálne dostali aj symboly ovocia a pestrú jedáleň sme chceli oživiť aj duchovným rozmerom, ktorý by vyjadroval aj našu vďačnosť za to, že to, čo máme nie je samozrejmé. Maľba Fera Guldana je obrazom v tvare kríža, ale jeho motívom je strom života ako stromu poznania v rajskej záhrade. Fero Guldan takto uchopil našu myšlienku, ktorú tvorivo umiestnil do tohto obrazu, ktorý daroval našej jedálni a vlastne našim obidvom školám. Z Narnie k nám prišli vtedajší niektorí ôsmaci aj deviataci no do prvých dvoch tried Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa prišli aj študenti iných škôl. Mali sme študentov z celého Slovenska. Spomínam si na rodičov, čo prišli zo svojimi deťmi na zápis do prvého ročníka rodiacej sa školy až z Dolného Kubína či Humenného.  

 

Kríž je stromom, ktorý sa v umení často v reči umenia zmenil na strom života a poznania. Kristus na kríži svoju cestu neskončil. Jeho zdanlivá porážka a poníženie sa tri dni neskôr zmenili na víťazstvo, smrť sa premenila jeho vzkriesením na nový život. Jeho priatelia v neho uverili, stretli sa s ním a ich život dostal novú kvalitu. Návrat do strateného raja sa stal skutočnou možnosťou pre tých, ktorí v duchu biblických rozprávaní prijímajú Ježiša Krista ako svoj životný vzor, inšpiráciu a svojim životom ho nasledujú. Tak sa kríž pre nich stáva symbolom toho, že neúspech je dočasný a utrpenie či porážka nie sú definitívne. Preto bolo tak inšpirujúce stvárnenie, s ktorým prišiel Fero Guldan a daroval škole obraz, ktorý je dodnes v školskej jedálni a pripomína nám dar života v jeho duchovnej aj telesnej podobe.  Je to vďačnosť a pokora pred darom života a poznania, ktorí ako ľudia a kresťania chcem mať stále na mysli.

Tak sme sa prirodzene obrátili na majstra Guldana aj s myšlienkou využiť aj spoločný priestor vstupnej haly na umelecké vyjadrenie toho, k čomu ako školská komunita združenia škôl C.S. Lewisa chceme spoločne na ceste poznávania putovať.

Spolu s rodičmi našich detí – pani Helgou a Luciou, sme sa vybrali za ním do ateliéru a pozvali sme ho do priestorov školy, kde sme mu o našej škole, našich deťoch aj o našom prístupe k vzdelávaniu rozprávali.  Fero Guldan sa rozhodol stvárniť na troch veľkých plochách kľúčové udalosti zrodu kresťanstva a spoločenstva, ktoré sa odvtedy po slovenský nazýva cirkev. Naše chápenie kresťanstva je však otvorené a neviaže sa len na jedno cirkevné spoločenstvo, tento princíp vyjadruje slovo ekuména, z gréckeho slova vyjadrujúceho celá obývaná zem. Oikós je však po grécky dom. A v tomto dome, spoločnom dome celého sveta, žijú rôzne kultúry vrátane tých, ktoré sa ku kresťanstvu či viere nehlásia a svoje prežívanie života spájú s inou filozofiou či presvedčením.

 

Sviatok zoslania Ducha svätého je sviatkom Turíc, kedy sa v Skutkoch apoštolov podľa rozprávania evanjelistu Lukáša uprostred zástupu zhromaždených nad apoštolmi zjavili akoby ohnivé jazky a všetci zhromaždení, napriek tomu, že to boli cudzinci z iných častí sveta a nevedeli po aramejsky ani grécky im rozumeli. Je to ideál, ktorý je v protiklade s neporozumením Babylonu, kedy napriek tomu, že Babylončania boli všetci domáci a hovorili spoločným jazykom, predsa si nerozumeli. Turíce alebo Letnice sa spája s Darom Ducha svätého, s darom Novej zmluvy ako nového pravidla pre život. Starozákonný sviatok Turíc bol sviatkom, kedy si Židia okrem prvých plodov žatvy pripomínali aj dar Tóry na hore Sinaj. Nová zmluva sa stala pravidlom, ktoré už nebolo napísané na kamenné tabule formálnych pravidiel, ktoré mnohí veriaci v Ježišovej dobe nerešpektovali pre ich povrchnosť ale aj pre povrchnosť židovských vodcov. Kňazi, zákonníci ani veriaci farizeji či saduceji nepochopili, čo to malo pre nich znamenať. Preto Ježiš opakovane hovoril svojim učeníkom, že neprišiel zákon zrušiť, ale len naplniť. Nová zmluva je preto novým pravidlom, podľa ktorého dnes žijú všetci kresťania hoci sú členmi rôznych kresťanských spoločenstiev.

 

Dedičstvo kresťanskej civilizácie rozvíja to, čo sme prijali z našej civilizácie pred príchodom Krista, v helénskej ale aj židovskej kultúre. Toto bohatstvo je naše spoločné, ekumenické a otvorenosť našej školskej komunity sa k nemu hlási.

Majstra Guldana sme počas práce na tomto diele navštívili aj v jeho ateliéri. So vzrušením umelca nám vysvetľoval ako práve tri tabule budú vyjadrením odkazu Veľkej noci, Turíc aj Nového sveta s vežami chrámov, ale aj modernými stavbami, ktoré symbolicky vyjadrujú to, čo on, ako umelec a veriaci človek cíti.

 

Toto umelecké vyjadrenie je nadčasové a svojim posolstvo v hale našej školy odkazuje na to, čo nás ako ľudí presahuje. Umenie nás z bežnosti a všednosti života prenáša do sveta predstavivosti a symbolov, ktorá nás vnútorne spájajú a prepájajú s obsahmi, ktorým rozumieme v tichu našej predstavivosti a poznania. Pripomína nám našu neschopnosť opísať svet slovami či číslami. Tak sa dotýka našich sŕdc a myslí a pomáha nám spájať sa s večnosťou sveta aj časom našich životov. Tu, uprostred našej školy, kde sa pár rokov zastavíme v čase s našimi deťmi, spolužiakmi a ich rodičmi. Aj s dynamickou a neustále sa meniacou komunitou učiteľov.

 

Narnia aj Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa od roku 2008, kedy tu bol tento triptych umiestnený prešli kus cesty. Fero Guldan ho tu osobne inštaloval a zastavil nás v čase a spojil nás s dejinami, ktoré sú tu takto v jeho obrazoch v hale našej školy či školskej jedálni prepojené na to, čo ich presahuje. Na vieru a presvedčenie, že život je plnohodnotný ako poznanie a poznávanie spája s hodnotami, ktoré nás násobne až nekonečne presahujú.

 

autorom článku je Miro Kocúr, bývalý riaditeľ bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa

DSC00639

 

DSC00621DSC00627DSC00631DSC00633

FaLang translation system by Faboba