Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

Milí rodičia,

vstupujeme spolu do ďalšieho školského roka a preto by sme Vás na úvod chceli oboznámiť s niektorými informáciami o organizácií prvých dní v škole.

 

📌Rodičom pripomíname, aby nezabudli podpísať v aplikácii EDUPAGE:
• Vyhlásenie o bezpríznakovosti
• Oznámenie o výnimke z karantény
• Čestné vyhlásenie - samoodber, v prípade, že ste prejavili záujem o domáce PCR kloktací test pre dieťa
📌Deťom pripomíname, aby mali
• objednaný obed cez aplikáciu Edupage
• so sebou čip na obed


Tento a budúci týždeň je Bratislava v zelenej fáze a podľa toho sme nastavili priebeh nástupu detí do školy.


Základné princípy, ktoré chceme udržať v dennom režime školy, sú:     

·        R – O – R (rúško - odstup - ruky),

·        pravidelná hygiena rúk, časté vetranie miestností,

·        pobyt vonku,

·        dezinfekcia priestorov a pripravená izolačná miestnosť pre dieťa s príznakmi choroby,

·        obmedzený vstup rodičov do školy,

·        dodržiavanie opatrení, ktoré vyplývajú zo školského semaforu,

·        informovanie rodičov a zamestnancov školy o vývoji situácie a prijatých opatreniach,

·        správať sa zodpovedne voči sebe, voči iným a voči svetu.

Usmernenia pre rodičov a pre deti:

·        Prosíme o spoluprácu pri dodržiavaní R-O-R princípu.

·        Rodičia do budovy školy ráno nevstupujú. Výnimku tvoria rodičia prvákov, ktorí môžu odprevadiť svoje dieťa k triede.

·        RodičiavypĺňajúprostredníctvomEdupageVyhlásenie o bezpríznakovosti a Oznámenie o výnimke z karantény.

·        Prosíme, aby mali deti so sebou aspoň dve rúška a aby ste si s nimi pripomenuli ako správne nosiť rúško.

·        Deti sa začínajú prezúvať až od druhého dňa, t. j. od 3.9.2021

Všetky deti I. aj II. stupňa nosia rúška po celú dobu pobytu v škole s výnimkou času obeda, desiaty, olovrantu a pobytu vonku.

I. stupeň – príchod do školy 2. septembra

7:00 –   7:30deti  prichádzajú do školy cez HLAVNÝ VCHOD do ranného RST, 

7:30 – 8:00 príchod detí do tried, príchod prváčikov do školy

8:00 – 11:55spoločný program s triednymi učiteľmi

11:55 – 12:50obed

12:50 – 17:00 možnosť zostať v Rest time

Na galérii prebehne spoločný program pre deti z danej fakulty, kde spolu staršie deti privítajú našich nových prváčikov. Na stretnutia sú pozvaní aj rodičia prvákov. Stretnutia sú naplánované nasledovne:

8:00 modrá fakulta Lampová divočina (A)

8:40 žltá fakulta Arkierovo (C)

9:20zelená fakulta Dračí ostrov (B)

Rodičia prvákov žltej a zelenej fakulty teda môžu spolu s deťmi prísť do tried na triedny program a potom sa spolu s pani učiteľkou presunú na galériu. Rodičia detí z modrej fakulty môžu prísť po 7:45 priamo na galériu.

Obedy

Všetkým deťom I. stupňa sú obedy automaticky objednané. V prípade, ak nemáte o obed záujem, je dôležité ho ODHLÁSIŤ v aplikácii Edupage deň vopred do 23:59.

Kaviareň C.S.Lewis je momentálne mimo prevádzky.

Rest Time

Naďalej ostáva v ponuke ranný Rest Time v čase 7:00 - 7:45 a popoludní do 17:00.
Popoludní sa budeme snažiť byť v prípade priaznivého počasia s deťmi čo najviac na našom veľkom školskom dvore, kde si ich môžete priamo vyzdvihnúť.  Dieťa môže vyzdvihnúť max jeden zákonný zástupca, alebo osoba zákonným zástupcom poverená.
Naši noví prváčikovia sa budú pohybovať najmä v zadnom parku u Aslana. Je to park, ku ktorému prejdete popri recepcii, dole schodmi a von na zadný dvor. Na recepcii Vás kolegyne rady navigujú správnym smerom.

Zákonný zástupca môže vojsť popri recepcii do budovy školy, s rúškom a po vydezinfikovaní rúk si môže dieťa vyzdvihnúť priamo u učiteľa Rest Time.
V prípade nepriaznivého počasia budú deti v triedach, vtedy vstupuje maximálne jeden zákonný zástupca do budovy školy. Chceme poprosiť rodičov, aby sa v budove školy dlhšie nezdržiavali. Ďakujeme za porozumenie.

____________________________________________________________

II. stupeň – príchod do školy 2. septembra

7:30 – 7:55 deti  prichádzajú do školy cez ZADNÝ BOČNÝ VCHOD s mrežami, idú priamo do tried  

8:00 – 11:00-11:30 spoločný program s triednymi učiteľmi

11:00 obed 7. a 8. ročník, možnosť ísť domov

11:30obed 5. a 6. ročník, možnosť ísť domov

12:00 možnosť zostať v Rest time pre 5. a 6.ročník

Na galérii pre deti II. stupňa prebehne spoločný program v týchto časoch:

10:00 - 10:30 7.-8. ročník

10:45 - 11:30 5.-6. ročník

Žiaci 9. ročníka majú samostatný program mimo priestorov školy.

Obed pre deti II. stupňa

V prípade, ak máte o obed záujem, je dôležité ho OBJEDNAŤ v Edupage deň vopred do 23:59 večer. Tiež je dôležité skontrolovať si uhradené platby obedov, nakoľko pri nízkom kredite nebude možné obedy objednať.

Výdaj PCR kloktacích testov

Deťom, ktorých rodičia cez aplikáciu Edupage potvrdili súhlas s vykonaním PCR kloktacieho testu v domácom prostredí, vydáme sadu počas prvého dňa v škole. Prosíme rodičov, aby deťom vo štvrtok pribalili menšiu tašku, v ktorej si kloktaciu sadu môžu odniesť domov. Inštrukcie, ako previesť test v domácom prostredí a ako vyplniť Čestné vyhlásenie o samoodbere zašleme mailom v priebehu štvrtka 2.9.. Test je potrebné vykonať v piatok ráno, ešte pred príchodom do školy. Odovzdať ho treba v piatok pri príchode do školy na určených miestach pred školou.

Rodičom, ktorí požiadali pre dieťa o sadu AG testov, budeme set vydávať v priebehu ďalšieho týždňa.

O prípadných zmenách v organizácii Vás budeme informovať.

Všetky vyššie uvedené opatrenia robíme v snahe vytvoriť pre deti a pre zamestnancov bezpečné prostredie a napriek tomu, že súčasná epidemiologická situácia predkladá pred nás rôzne výzvy, veríme, že sa nám školský rok podarí spoločne úspešne odštartovať. Pravidelne sa Vás budeme snažiť informovať aj prostredníctvom webstránky školy.

Uvedomujeme si, že nie všetko máme vo vlastných rukách a s otvorenosťou pristupujeme k aktuálnej situácii a pozývame Vás do toho s nami.

Ďakujeme Vám za spoluprácu, tešímesanastretnutie s deťmi.

Vedenie školy CZŠ Narnia

FaLang translation system by Faboba