Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

Vážení rodičia,

ďakujeme za Váš záujem o našu školu.

 

Našim zámerom je robiť školu inovatívne, poctivo a dobre a tento cieľ je spojený so zvýšenými nákladmi.

 

Prehľad finančných príspevkov spojených so štúdiom dieťaťa v CZŠ Narnia BA

 • príspevok na vzdelávanie - v 3 splátkach -  15.9.; 30.11.; 28.2. 
 • poplatok za spracovanie prihlášky - platí sa pri zápise - máj
 • zápisné – jednorazový poplatok sa uhrádza pri prijatí dieťaťa do školy -  jún 
 • poplatok za Rest time (školský klub detí) - platí sa v 3 splátkach, 15.9., 15.12., 15.3.
 • poplatok za stravovanie - platí sa mesačne dodávateľovi stravy PINO
 • učebnice a pracovné zošity – podľa potreby (cez triedny fond) - prvé rodičovské triedne stretnutie - september
 • školské výlety a teambuildingy ako školy v prírode, English camp, lyžiarsky výcvikový kurz, atď..- v priebehu roka

 

Príspevok na vzdelávanie
Náklady spojené s podporou:

 • skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu na škole v súlade s jej školským vzdelávacím programom
 • realizáciou zmysluplného vzdelávania a využívanie inovatívnych pedagogických metód a postupov,
 • podporou ďalšieho vzdelávanie učiteľov,
 • nadštandardnou výučbou anglického jazyka aj za účasti zahraničných anglicky hovoriacich učiteľov,
 • voľnočasových aktivít a mimoškolskej činnosti
 • organizovaním spoločných akcií s organizáciami podobného poslania,
 • zveľaďovaním materiálneho vybavenia a prostredia školy

nedokážeme pokryť z dotácií Ministerstva školstva a sú dôvodom, prečo je v Narnii zavedený príspevok na vzdelávanie. Ten pokrýva náklady na výchovno vzdelávací proces a tiež sa použije na podporu vyššie uvedených činností.

 

Financie od rodičov nechápeme ako poplatok za službu, ale ako rozhodnutie rodičov prispievať na kvalitné vzdelávanie a výchovu dieťaťa. 

Výška príspevku na vzdelávanie v školskom roku 2021/2022 je:

 • 2260 € ročne za prvé dieťa v Narnii
 • 1750 € ročne za druhé dieťa
 • 1030 € ročne za tretie a ďalšie dieťa

Príspevok sa uhrádza v troch splátkach
15.9. - 50% z celej výšky príspevku

30.11. - 25% 

28.2. - 25% 

Po prijatí dieťaťa do školy zákonní zástupcovia podpisujú Zmluvu o vzdelávaní na Cirkevnej základnej škole – Narnia. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od ....... do termínu riadneho ukončenia 8. alebo 9. ročníka základnej školy.

 

História príspevkov

šk.rok 1.dieťa 2.dieťa 3.dieťa
2022/2023 2 400 € 1 900 € 1 130 €
2021/2022 2 260 € 1 750 € 1 030 €
2020/2021 2 210 € 1 700 € 980 €
2019/2020 2 110 € 1 620 € 920 €

 

 

Vstupný administratívny poplatok / zápisné

 • poplatok za spracovanie prihlášky 20 EUR
 •  zápisné – jednorazový poplatok ktorý sa hradí pri prijatí dieťaťa do školy 150 EUR + 350 EUR časť prvej splátky príspevku na vzdelávanie

 

Poplatok za školský klub detí / Rest time
Služb Rest time je spoplatnená sumou 30 eur/mesiac

Viac o fungovaní Rest time a forme úhrady sa môžete dočítať na https://www.narnia.sk/sk/rodicia-a-ziaci/rest-time/ako-funguje-rest-time

 

Poplatok za stravovanie

V škole spolupracujeme s dodávateľom stravy PINO sro.

Aktuálne informácie k platbám nájdete na

https://www.narnia.sk/sk/zivot-v-skole/stravovanie-v-skole/informacie-o-stravovani

 

FaLang translation system by Faboba