Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

CZŠ Narnia v Bratislave je súčasťou Združenia Škôl C.S. Lewisa.

Spolu s ďalšími školami tohoto Združenia zdieľame rovnakú misiu:

Každého žiaka vzdelávame a vychovávame 
k tvorivému a kritickému mysleniu, 

k zodpovednosti voči sebe, druhým a svetu
a k schopnosti tvoriť komunity

v duchu kresťanských biblických hodnôt.


Do Združenia škôl C.S. Lewisa patrí:

Cirkevná základná škola – Narnia Bratislava, www.narnia.sk
elokované pracovisko CZŠ Narnia  – Narnia Pezinok, www.narniapk.sk

Základná škola Narnia Trnava - https://narniatt.sk/

Základná škola Levice - https://narnialv.sk/

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, www.bilgym.sk
Technické Lýceum C.S.Lewisa - https://www.lyceum.sk/

 

Zriaďovateľom uvedených škôl je účelové zariadenie Združenie škôl C.S.Lewisa, ktoré ustanovil Zbor Cirkvi bratskej so sídlom na Cukrovej ulici 4 v Bratislave. Účelové zariadenie spravuje v spolupráci so zborom Kaplnka Cirkvi bratskej v Bratislave a zborom Cirkvi bratskej vo Svätom Jure.

 

Cirkev bratská v Slovenskej republike je jednou z menších evanjelikálnych cirkví, ktoré pôsobia na Slovensku.Pochádza pôvodne z Jednoty bratskej, ktorej  posledným biskupom bol Ján Ámos Komenský. Rovnako ako on, i my Cirkev chápeme ekumenicky. Každú cirkev, ktorá verí vo veľkonočné evanjelium, vo vtelenie Boha v Ježišovi Kristovi, v spásu cez jeho smrť a vzkriesenie, vnímame ako súčasť jediného celku. Sme iba jeho maličkou čiastkou. V rozmanitosti kresťanských tradícii nevidíme len poľutovaniahodnú roztrieštenosť, ale i požehnané bohatstvo.

Za školami Narnia v Bratislave a v Pezinku stoja Zbor Cirkvi bratskej v Bratislave a Kazateľská stanica tohto zboru vo Svätom Jure. Viac o Cirkvi bratskej a jednotlivých spoločenstvách sa dozviete na ich webových stránkach.

Školy C.S. Lewisa spolu zdieľajú nielen misiu, ale aj osvedčené metódy vzdelávania, formy spolupráce s rodičmi, prístup k deťom s osobitnými potrebami  a mnohé iné skúsenosti.  Naša vízia vyjadruje rozpracovanie tejto misie pre podmienky regiónu, v ktorom pôsobíme. Školy majú  kresťanský charakter. Náboženská výchova, ktorá je súčasťou vzdelávacieho programu, je uskutočňovaná ekumenicky, s úctou a rešpektom k svetonázoru každého študenta.

 

Ďalšou školou, ktorá je blízka Združeniu škôl C.S.Lewisa, hoci nie je jeho súčasťou, je Základná škola Narnia v Banskej Bystrici.

schema


Spojenie zriaďovateľa so školou sa uskutočňuje prostredníctvom Správnej rady a Rady rodičov školy, zloženej z rodičov a odborníkov na vzdelávanie a riadenie organizácií.

 

Správna rada Združenia škôl C. S. Lewisa:

Roman Baranovič - riaditeľ Združenia škôl C. S. Lewisa, zodpovedný za strategické plánovanie, finančný manažment a personálnu oblasť základnej školy i gymnázia
Daniel Laco - predseda správnej rady účelového zariadenia
Miro Havelka - zodpovedný za financie účelového zariadenia
Milan Mitana - podpredseda správnej rady účelového zariadenia, CZŠ Narnia Pezinok
Slavo Poloha - ZŠ Narnia Banská Bystrica
Milena Uhlíková - CZŠ Narnia, Bratislava

 

{jcomments off}

FaLang translation system by Faboba