Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma
Dňa 8. Novembra sa uskutoční KOMPARO - testovanie žiakov 5. a 9. ročníka z predmetov: matematika, slovenský jazyk, vlastiveda, prírodopis a všeobecné študijné predpoklady.
                                                                                                                    
Dňa 8. Novembra sa uskutoční KOMPARO - žiaci 5. ročníka budú písať testy z predmetov:
matematika, slovenský jazyk, vlastiveda, prírodopis a všeobecné študijné predpoklady.
Žiaci 9. ročníka budú mať testy z predmetov matematika a slovenský jazyk.
 
Prečo Komparo?
Narnia sa pravidelne zúčastňuje testovania Komparo, pretože ide o výbornú príležitosť ako pripraviť žiakov či už na prijímacie pohovory, alebo Testovanie 9.
Tiež touto formou získavame cennú spätnú väzbu v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát
  • o tom, aká je úroveň vedomostí žiakov školy v rôznych predmetoch,
  • o tom, ako sa táto vyvíja v čase,
  • o tom, aké sú výsledky žiakov školy v porovnaní s inými  školami.
Žiaci sú testovaní v týchto bodoch svojej vzdelávacej cesty:
  • na začiatku 5. ročníka (na vstupe na II. stupeň)
  • na konci 6. ročníka (priebežné testovanie)
  • na konci 8. ročníka (priebežné testovanie)
  • v 9. ročníku (na výstupe z II. stupňa)
Ako bude Komparo prebiehať?
Testovanie prebehne v dopoludňajších hodinách. Žiaci budú v dostatočnom predstihu informovaní o presnom čase a potrebných pomôckach, ktoré budú na testovanie potrebovať. Žiaci so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budú mať vytvorené primerané podmienky na vypracovanie testov (prispôsobenie času). Každý žiak dostane po spracovaní testov, ktoré prebehne centrálne, podrobné výsledky o svojom výkone.
 
Hodnotenie Kompara?
Na základe výsledkov dostanú žiaci 5. ročníka hodnotenie v kategórii práca na hodine a žiaci 9. ročníka, pre ktorých predstavuje Komparo prípravu na Testovanie 9, v kategórii malý test.
Pre podrobnejšie informácie o testovaní Komparo a ukážky testov môžete navštíviť stránku http://www.exam.sk/ziak-komparo-uvod/ziak-komparo-info.html.
Milica Holecová
Niektoré výsledky z minulého školského roka:
FaLang translation system by Faboba