Milí rodičia,

klubová činnosť na našej škole má svoju tradíciu a fungovala veľmi dobre. Vnímame však, ako nám počet detí narástol, že logistika vyzdvihovania detí z krúžkov a klubov sa stáva náročnejšou.


Učitelia Rest Time majú veľkú zodpovednosť za Vaše deti a záleží im na tom, aby sa deti v Narnii cítili bezpečne. Preto sa od utorka 18.10.2016 zmení systém klubov.

Čo sa zmení:
- Premiešavanie detí medzi ročníkmi sa ruší
- Klubová činnosť sa bude realizovať v rámci triedy s vlastnou učiteľkou RsT do 15:55


Čo ostáva:
- Klubová činnosť bude vždy v utorok, stredu, štvrtok
- Informáciu o tom, kde sa trieda nachádza,  nájdete na magnetickej tabuli oproti recepcii
- Nástup zostáva na galérii (vždy) o 14:45
- Od 15:55 – 16:05 sa deti s vychovávateľkami presúvajú do Herní
- Od 16:05 sa deti budú nachádzať v Herni I. (1.,2.,3. ročník) a v Herni II. (4.,5.,6. ročník) - v letnom počasí budú pri jazierku.

Tento skúšobný systém budeme monitorovať a po pol roku ho vyhodnotíme.


Ďakujem Vám za pochopenie a tešíme sa na prácu s Vašimi deťmi.

 

Magdaléna Zrůstová
Líderka pre Resttime v CZŠ Narnia - Bratislava

FaLang translation system by Faboba