Organizovanie klubov pre deti prvého stupňa má v našom Resttime dlhú tradíciu. Naším cieľom je vytvoriť podnetné prostredie, v ktorom bude mať dieťa príležitosť vyskúšať rôzne druhy činností, motivovať deti efektívne využívať svoj voľný čas a rozvíjať ich potenciál. V kluboch sa stretávajú deti z rôznych ročníkov, čo im umožňuje spoznávať žiakov aj z iných tried a budovať tak medzitriedne vzťahy. Kluby sú zamerané najmä na záujmovú a vzdelávaciu činnosť. V histórií našich klubov sa najčastejšie objavuje športový, tvorivý, hrový, čitateľský, relax či biblický klub. Popri týchto našich najžiadanejších stáliciach sa objavujú aj mňam klub, záhradnícky klub, pokusový, v zime sánkovací, ale aj rôzne druhy poznávacích klubov. Náš tím vychovávateľov sa vždy snaží vytvoriť pre deti pestrú a zaujímavú ponuku klubov pokrývajúc tak čo najširšiu škálu aktivít, aby si každé dieťa takpovediac „prišlo na svoje“.

V porovnaní s minulým rokom sa budú kluby organizovať od utorka do štvrtka, teda tri dni v týždni v klasickom čase od 15:00 do 16:00, ktorému predchádza nástup na kluby a krúžky o 14:45. Kluby sa menia vždy po dvoch týždňoch. Dieťa si každý deň vyberie, na ktorý klub sa chce prihlásiť. Klub budú viesť dve vychovávateľky, ktoré vytvoria zoznam detí zúčastnených na ich klube. Zozbierané zoznamy budú visieť na recepcií na našej Resttime tabuli pod názvom KLUBY. Tam bude možné sa informovať, v akom klube a na akom mieste sa deti nachádzajú.
Tento školský rok s klubmi začíname 29.9. na veľkom ihrisku o 14:45.

pizap.com14430765451981

FaLang translation system by Faboba