Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

Každý žiak dostal v utorok/stredu 8.9./9.9. v škole v zložke spolu s ostatnými dokumentami aj vzdelávací poukaz (VP), ktorý reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka. Hodnota VP na školský rok 2020/2021 je stanovená v sume 32 € (3,2 € na mesiac).

Tento poukaz môžete uplatniť na úhradu poplatku alebo časti poplatku za konkrétny krúžok, ktorý si môžete vybrať aj v Centrách voľného času alebo v niektorých ZUŠ-kách.

V škole bude možné využiť VP nasledovne:

  • Rest Time pre dieťa 1. - 6. ročníka
  • Pas do Klubovne dieťa 6.- 9.ročníka, 16 vstupov = 32 eur = 1VP 
  • príprava na prijímacie pohovory 8.ročník

    alebo na krúžky organizované školou:

1. English club - sa neuskutoční

2. šach
3. keramika
4. Dungeons & Dragons

 

Prihlášku na tieto štyri krúžky, ktoré vedú pedagógovia školy nájdete na recepcii na konci septembra. Prihlasovanie na záujmové krúžky vedené externými vedúcimi zverejníme v druhej polovici septembra. Čakáme na usmernenie Ministerstva školstva ohľadom možnosti poskytovať popoludňajšie krúžky z dôvodu premiešavania žiakov. 

 

Ak chcete uplatniť VP na niektorý z uvedených krúžkov alebo za Rest Time, je potrebné vrátiť poukaz vyplnený a podpísaný do 18.septembra 2020 triednemu učiteľovi v zložke s otatnými podpísanými dokumentami.

 

Platba za Rest Time bude realizovaná v troch splátkach v nasledovných termínoch:

Do 15.09.2020             (sep., okt., nov.) v sume 90,-€
Do 15.12.2020             (dec., jan., feb.) v sume 90,-€ / prípadne s VP 58,-€
Do 15.03.2021             (mar., apr., máj, jún) v sume 120,-€

 

Do horného pravého rohu vpíšte prosím, na ktorú aktivitu bude VP použitý.

 

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje §4 ae zákona č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného konkrétneho žiaka školy. Tento príspevok je prísne zúčtovateľný a je neprenosný. (Škola je povinná viesť presnú evidenciu a kontroluje sa aj dochádzka daného žiaka. V prípade, že žiak neabsolvuje záujmové vzdelávanie aspoň v minimálnom stanovenom rozsahu, škola musí tieto finančné prostriedky vrátiť štátu.) Vzdelávací poukaz nie je možné preniesť ani na súrodenca.

FaLang translation system by Faboba