Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

Každý žiak dostal v škole vzdelávací poukaz (VP), ktorý reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka. Hodnota VP na školský rok 2022/2023 je stanovená v sume 32 € (3,2 € na mesiac). V článku sa dočítate, kde je možné v škole VP použiť.

Tento poukaz môžete uplatniť na úhradu poplatku alebo časti poplatku za konkrétny krúžok, ktorý si môžete vybrať aj v Centrách voľného času alebo v niektorých ZUŠ-kách.

V škole bude možné využiť VP nasledovne:

  • 1. - 6. ročník - Rest Time
  • 5. - 9. ročník - Pas do Klubovne, 16 vstupov = 32 eur = 1VP 
  • 1. - 4. ročník English club
  • 1. - 9. ročník šach 
  • 1. - 9. ročník - keramika 
  • 5. - 9. ročník - Dungeons & Dragons
  • 8. ročník - príprava na prijímacie pohovory 

Prihlášku na tieto krúžky, ktoré vedú pedagógovia školy, nájdete na recepcii. 

Ak si chcete uplatniť VP na niektorý z uvedených krúžkov alebo za Rest Time, je potrebné vrátiť poukaz vyplnený a podpísaný do ŠTVRTKA 22.septembra 2022 triednemu učiteľovi.

Na zadnej strane vzdelávacieho poukazy, prosím, uveďte na ktorú aktivitu bude VP použitý.

 

Platba za Rest Time bude realizovaná v troch splátkach v nasledovných termínoch:

Do 15.09.2022             (sep., okt., nov.) v sume 90,-€
Do 15.12.2022             (dec., jan., feb.) v sume 90,-€ / prípadne s VP 58,-€
Do 15.03.2023             (mar., apr., máj, jún) v sume 120,-€

 

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje §4 ae zákona č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného konkrétneho žiaka školy. Tento príspevok je prísne zúčtovateľný a je neprenosný. (Škola je povinná viesť presnú evidenciu a kontroluje sa aj dochádzka daného žiaka. V prípade, že žiak neabsolvuje záujmové vzdelávanie aspoň v minimálnom stanovenom rozsahu, škola musí tieto finančné prostriedky vrátiť štátu.) Vzdelávací poukaz nie je možné preniesť ani na súrodenca.

FaLang translation system by Faboba