Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

REST TIME 1.- 6.ročník
V školskom roku 2018/2019 je Rest Time od 3.9. k dispozícii žiakom 1. – 6. ročníka každý pracovný deň v rannom čase od 7:00 do 7:45 v knižnici na galérii, v čase obeda od 11:55 do 12:50 a následne, hneď po skončení poslednej vyučovacej hodiny dieťaťa do 17:00. Dieťa prihlasuje do Rest Time (ďalej len RsT) zákonný zástupca vždy na začiatku školského roka vyplnením tlačiva na recepcii. Odhlásenie dieťaťa je možné vyplnením tlačiva na odhlásenie dieťaťa z RsT, a to vždy do konca kalendárneho mesiaca odovzdaním na recepcii školy alebo lídrovi Rest Time.


Poplatok za navštevovanie Rest Time stanovila Správna rada na tento školský rok na 25€ za mesiac. Môžete ho uhrádzať mesačne do 10.dňa kalendárneho mesiaca, prípadne polročne (2 x 125 €), alebo naraz za celý školský rok (250 €) bezhotovostne. Na úhradu časti poplatku za Rest Time môžete tiež použiť vzdelávací poukaz v hodnote 32 €.


Číslo účtu školy                 2668250025/1100
IBAN:                                   SK4311000000002668250025

Variabilný symbol:             variabilný symbol žiaka pridelený cez Edupage stránku
Špecifický symbol:
           99
Poznámka:                          Rest Time

Ak žiak 5.- 6.ročníka nie je prihlásený do Rest Time a potrebuje ostať niekedy popoludní v škole, môže rodič požiadať o výnimku a nahradiť Rest Time Klubovňou zaslaním mailu lídrovi  Rest Time.  Dieťa si následne môže zakúpiť u vychovávateľa jednorazový vstup do Klubovne, maximálne však 2x do týždňa.

KLUBOVŇA 7.- 9.ročník

Pre deti 7., 8. a 9. ročníka je k dispozícii KLUBOVŇA. Klubovňa je vyhradený spoplatnený priestor, ktorý môžu deti využiť v prípade, ak budú potrebovať po skončení vyučovania zostať v škole. Po zaplatení vstupu je Klubovňa žiakom k dispozícii až do 17:00 a je v prevádzke každý deň po skončení školského vyučovania.

Do Klubovne si žiak môže zakúpiť jednorazový vstup v hodnote 2 eurá, alebo si môže vybrať jednu z nasl.možností:

5 vstupový pas                     8 eur

10 vstupový pas                   16 eur

15 vstupový pas                   24 eur

20 vstupový pas                   32 eur (alebo vzdelávací poukaz)

Viac-vstupový pas je vypísaný na meno žiaka a žiak ho môže využiť neobmedzene počas celého šk.roka.

Na Rest Time sa prihlásite pomocou ZÁVAZNEJ PRIHLÁŠKY

Ak chcete svoje dieťa v priebehu roka odhlásiť použite na to ZÁVAZNÚ ODHLÁŠKU

Informácie k uplatneniu vzd. poukazov a k platbám za RsT nájdete v PDF DOKUMENTE 

Žiaci, ktorí nie sú prihlásení do REST TIME alebo sa neregistrovali v KLUBOVNI, musia v zmysle školského poriadku opustiť priestory školy do 15 minút po skončení vyučovania.

Ak žiak opakovane porušuje pravidlá Rest Time a Klubovne, môže byť vychovávateľom podľa školského poriadku vylúčený z priestorov Rest Time a Klubovne.

Bližšie informácie ohľadom Rest Time môžete konzultovať s líderkou Rest time Dagmarou Jančuškovou, dagmara.jancuskova@narniaba.sk .


RsT veľmi úzko spolupracuje s triednym učiteľom/učiteľkou. Na I.stupni spoločne nastavujú pravidlá v triede, kompetencie na školský rok, rozprávajú sa každodenne o deťoch a ich socializácii v triede. Spoločne plánujú aktivity typu: teambuilding, spanie v škole, iné triednické činnosti a špecifické aktivity pri potrebe budovania klímy a spolupráce v triede. Na II.stupni spolupracuje vychovávateľ s advisormi – triednymi učiteľmi, s ktorými spoločne buduje charakter detí, rozpráva sa s nimi o socializácii detí v triede a plánuje s nimi aktivity počas roka.


Rest Time sa zaväzuje:

 • zabezpečiť bezpečný priestor na hru,
 • zabezpečiť odpočinok a relaxáciu –pobyt na čerstvom vzduchu a organizovanú alebo voľnú hru v triede,
 • zabezpečiť zmysluplné využívanie voľného času –záujmové činnosti – v našom prípade KLUBY,
 • viesť deti k samostatnosti a k ich sebaobslužným činnostiam,
 • dávať im priestor na prípravu na vyučovanie,
 • zabezpečiť ich sebarealizáciu prostredníctvom každodenných kompetencií, ale aj prostredníctvom pravidelných aktivít počas roka,
 • zabezpečiť socializáciu dieťaťa najmä budovaním spoločenských a priateľských vzťahov,
 • individuálny prístup,
 • odber stravy deťmi v školskej jedálni,
 • prechod medzi vyučovaním a odchodom na iné vzdelávacie aktivity,
 • rôzne režimové momenty (obliekanie, presuny z miesta na miesto),
 • reflektovať správanie detí v triede, budovať ich osobnosť, a to formou spätnej väzby, oprávnených požiadaviek, logických dôsledkov a Pointbooku,
 • pri tvorbe činností nadväzovať na ročné obdobie, témy mesiacov podľa plánu výchovno-vzdelávacej činnosti a celoškolských tém.

V prípade, že nemáte záujem o Rest Time pre Vaše dieťa, je potrebné dieťa po vyučovaní vyzdvihnúť rodičom alebo určeným zodpovedným dospelým.

Okrem klubov môžu deti navštevovať rôzne krúžky. Ponuka krúžkov bude uverejnená na našej internetovej stránke v polovici septembra.

FaLang translation system by Faboba