Snažíme sa budovať triedne aj medzitriedne vzťahy. Deti vedieme k samostatnosti a zodpovednosti, motivujeme ich zapájať sa do pestrej ponuky Rst aktivít,  učíme ich relaxovať, podporujeme ich tvorivosť, kreativitu, pomáhame im  realizovať sa v aktivitách, ktoré ich tešia, športovými aktivitami ich vedieme k  zdravému životnému štýlu a v neposlednom rade ich učíme hlavne k efektívnemu  využitiu  svojho voľného času a rozvíjať ich potenciál. U prvákov sa sústreďujeme na aktivity, hry spojené s rozvojom motoriky u deti.  Hračky a hry deti zabavia a navyše, nenásilnou formou sa vďaka nim rozvíja jemná a hrubá motorika dieťaťa.

Rest time v Narnii má skutočne dlhú tradíciu. Naším ideálom je vytvárať tvorivé prostredie pre naše deti, v ktorom bude mať každé dieťa možnosť zapojiť sa do rôznych druhov aktivít. Snažíme sa budovať triedne aj medzitriedne vzťahy. Deti vedieme k samostatnosti a zodpovednosti, motivujeme ich zapájať sa do pestrej ponuky Rst aktivít,  učíme ich relaxovať, podporujeme ich tvorivosť, kreativitu, pomáhame im  realizovať sa v aktivitách, ktoré ich tešia, športovými aktivitami ich vedieme k  zdravému životnému štýlu a v neposlednom rade ich učíme hlavne k efektívnemu  využitiu  svojho voľného času a rozvíjať ich potenciál. U prvákov sa sústreďujeme na aktivity, hry spojené s rozvojom motoriky u deti.  Hračky a hry deti zabavia a navyše, nenásilnou formou sa vďaka nim rozvíja jemná a hrubá motorika dieťaťa.
Vrava našich detí v čarokrásnej vynovenej Narnii, v jednotlivých fakultách, po dvoch prázdninových mesiacoch dáva  najavo, že sa začalo ďalšie putovanie našou kúzelnou krajinou.  Aj v Rest time sme začali zvesela. V septembri si postupne osvojujeme, učíme sa, opakujeme rytierske cnosti- pravidlá a ich význam zavedenia nielen tu  v škole ale aj v živote. Prváčikovia – novo-pasovaní rytieri Narnie sa postupne zoznamujú s triednou učiteľkou, učiteľkou Rst, s  triedou, priestormi školy ale aj ľuďmi stretávajúcich  na pôde školy. Všetci sa  počas týchto prvých  dní  spolu veľa rozprávame, smejeme,  hráme hry zamerané na lepšie spoznanie sa  a vymieňame si zážitky z prázdnin.

 
Ako vyzerá TÝŽDEŇ v Rest time?

 

Pondelok do 15:30
Komunitný- zážitkový  deň:

Utorok/streda/ štvrtok  14:45-16:00:
Klubová činnosť:

Hry a aktivity sú pripravované na základe stanovených tematických oblastí výchovy: esteticko- výchovná, pracovno- technická, prírodno-environmentálna, spoločensko-vedná, telovýchovná, zdravotná a športová oblasť výchovy.

V kluboch sa budú deti stretávať aj z rôznych ročníkov z danej fakulty, kde má dieťa triedu. To im umožňuje spoznávať žiakov aj z iných tried a budovať tak medzitriedne vzťahy. Kluby sú zamerané najmä na záujmovú a vzdelávaciu činnosť.


Piatok
Komunitný deň:

Advisory- 1 krát v týždni

Jeden krát v týždni mávame spoločnú advisory-triednicku hodinu. Je to pol hodinka spolu s triednym učiteľom, kde je priestor na aktuálne riešenie situácii v triede, individuálne a skupinové rozhovory.

 

Ako vyzerá DEŇ v Rest time?

OBED

Resttime na 1. stupni začína každý deň obedom. Obedujeme:

RELAXAČNÁ ČASŤ DŇA

REKREAČNÁ ČASŤ

ZÁUJMOVÁ ČASŤ

PRÍPRAVA NA VYUČOVANIE

Kluby na mesiac OKTÓBER:

FaLang translation system by Faboba