Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

Snažíme sa budovať triedne aj medzitriedne vzťahy. Deti vedieme k samostatnosti a zodpovednosti, motivujeme ich zapájať sa do pestrej ponuky Rst aktivít,  učíme ich relaxovať, podporujeme ich tvorivosť, kreativitu, pomáhame im  realizovať sa v aktivitách, ktoré ich tešia, športovými aktivitami ich vedieme k  zdravému životnému štýlu a v neposlednom rade ich učíme hlavne k efektívnemu  využitiu  svojho voľného času a rozvíjať ich potenciál. U prvákov sa sústreďujeme na aktivity, hry spojené s rozvojom motoriky u deti.  Hračky a hry deti zabavia a navyše, nenásilnou formou sa vďaka nim rozvíja jemná a hrubá motorika dieťaťa.

Rest time v Narnii má skutočne dlhú tradíciu. Naším ideálom je vytvárať tvorivé prostredie pre naše deti, v ktorom bude mať každé dieťa možnosť zapojiť sa do rôznych druhov aktivít. Snažíme sa budovať triedne aj medzitriedne vzťahy. Deti vedieme k samostatnosti a zodpovednosti, motivujeme ich zapájať sa do pestrej ponuky Rst aktivít,  učíme ich relaxovať, podporujeme ich tvorivosť, kreativitu, pomáhame im  realizovať sa v aktivitách, ktoré ich tešia, športovými aktivitami ich vedieme k  zdravému životnému štýlu a v neposlednom rade ich učíme hlavne k efektívnemu  využitiu  svojho voľného času a rozvíjať ich potenciál. U prvákov sa sústreďujeme na aktivity, hry spojené s rozvojom motoriky u deti.  Hračky a hry deti zabavia a navyše, nenásilnou formou sa vďaka nim rozvíja jemná a hrubá motorika dieťaťa.
Vrava našich detí v čarokrásnej vynovenej Narnii, v jednotlivých fakultách, po dvoch prázdninových mesiacoch dáva  najavo, že sa začalo ďalšie putovanie našou kúzelnou krajinou.  Aj v Rest time sme začali zvesela. V septembri si postupne osvojujeme, učíme sa, opakujeme rytierske cnosti- pravidlá a ich význam zavedenia nielen tu  v škole ale aj v živote. Prváčikovia – novo-pasovaní rytieri Narnie sa postupne zoznamujú s triednou učiteľkou, učiteľkou Rst, s  triedou, priestormi školy ale aj ľuďmi stretávajúcich  na pôde školy. Všetci sa  počas týchto prvých  dní  spolu veľa rozprávame, smejeme,  hráme hry zamerané na lepšie spoznanie sa  a vymieňame si zážitky z prázdnin.

 
Ako vyzerá TÝŽDEŇ v Rest time?

 

Pondelok do 15:30
Komunitný- zážitkový  deň:

 • spoločné zážitky z víkendu
 • plány a nastavenia v danom týždni
 • téma roka – „Hľadáme spoločnú reč „
 • aktuality zo spoločenského diania
 • vychádzky do okolia

Utorok/streda/ štvrtok  14:45-16:00:
Klubová činnosť:

Hry a aktivity sú pripravované na základe stanovených tematických oblastí výchovy: esteticko- výchovná, pracovno- technická, prírodno-environmentálna, spoločensko-vedná, telovýchovná, zdravotná a športová oblasť výchovy.

V kluboch sa budú deti stretávať aj z rôznych ročníkov z danej fakulty, kde má dieťa triedu. To im umožňuje spoznávať žiakov aj z iných tried a budovať tak medzitriedne vzťahy. Kluby sú zamerané najmä na záujmovú a vzdelávaciu činnosť.


Piatok
Komunitný deň:

 • reflexia na daný týždeň
 • relaxačný deň
 • čajíčkový deň

Advisory- 1 krát v týždni

Jeden krát v týždni mávame spoločnú advisory-triednicku hodinu. Je to pol hodinka spolu s triednym učiteľom, kde je priestor na aktuálne riešenie situácii v triede, individuálne a skupinové rozhovory.

 

Ako vyzerá DEŇ v Rest time?

OBED

Resttime na 1. stupni začína každý deň obedom. Obedujeme:

 • 11:55- 12:25   3.- 4. ročník
 • 12:25 -12:50   1.- 2. ročník

RELAXAČNÁ ČASŤ DŇA

 • Spoločenské hry
 • Čítanie rozprávky
 • Počúvanie relax. Hudby- napr. šum mora

REKREAČNÁ ČASŤ

 • Pobyt vonku na ihrisku

ZÁUJMOVÁ ČASŤ

 • Kluby
 • Krúžky

PRÍPRAVA NA VYUČOVANIE

 • Didaktické hry
 • Hlavolamy
 • Audio rozprávka, dokument. Náučné filmy, rozprávky
 • Logické hry
 • Písanie domácich úloh
 • Čítanie
 • Relax

Kluby na mesiac OKTÓBER:

 • 3. - 5.10.2017                 Klub múdrej sovy
 • 10.- 12.10.2017              Klub jesenná dielnička
 • 17.- 19.10. 2017             H2O klub
 • 24.- 26.10.2017              Klub šarkan do terénu {jcomments off}
FaLang translation system by Faboba