Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

Využitie 2 %

Príjem z podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb je dôležitým príjmom  našej školy.  Asignáciou   2 % z Vašich daní ste v uplynulých rokoch významne prispeli  k rozvoju tried, školy a celého vyučovacieho procesu.  Ďakujeme Vám.

 

V tabuľke sa uvádza rok použitia dane (zaplatenej vždy predchádzajúci rok):

 

rok

suma v eurách

využitie

2018 25 660,20 nákup počítačov, školského nábytku, vymaľovanie tried, učebných pomôcok a  iné vybavenie tried a knižnice
2017 24 929 učebné pomôcky (mapy, pomôcky na vlastivedu, TEV) nábytok (školské lavice, rolety, keramické tabule) a iné vybavenie tried a výpočtová technika
2016 29 178

učebné pomôcky, nábytok a iné vybavenie tried a knižnice

2015 22 804 učebné pomôcky, nábytok a iné vybavenie tried (školské lavice, stoličky), výpočtová technika   
2014 31 858

výpočtová technika s príslušenstvom (počítače, notebooky, dataprojektory, reproduktory, vizualizéry) učebné pomôcky, hudobné nástroje na vyučovanie, nábytok a iné vybavenie tried ( školské lavice, stoličky, šatňové skrine)                         

2013 29 760 nákup počítačov, školského nábytku, vymaľovanie tried, vybudovanie novej zborovne
2012 20 797 vytvorenie terapeutickej triedy, nákup počítačov a ďalšej výpočtovej techniky, šatňových skriniek, stoličiek do tried a kníh

2011

16 632

vybudovanie novej triedy, vytvorenie nového priestoru pre Rest Time, nákup šatňových skriniek

2010

23 977

nákup  školského nábytku, počítačov do počítačovej miestnosti,telocvičné náradie, nákup kníh a učebných pomôcok

2009

17 630

nákup školského nábytku, žalúzií do tried, tlmočníckeho zariadenia, nákup počítačov, kníh a učebných pomôcok

2008

19 050

nákup nábytku,  počítačov, kníh a  ďalších vyučovacích pomôcok

FaLang translation system by Faboba