Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

 

V uplynulých rokoch boli 2 % použité na podporu vzdelávania a rozvoj školy, bližšie informácie nájdete tu.  

Príjem z 2 % je pre nás významnou čiastkou, v uplynulom roku sme dostali touto cestou 24 929 €. Získané prostriedky sme použili na rekonštrukciu priestorov spojenú s rozšírením školy v Bratislave, ako aj na nákup školských lavíc, roliet, keramických tabúľ a tiež pre Narniu v Pezinku, kde sme časť čiastky použili na nákup šatňových skríň, školských lavíc a stoličiek.
Tak ako minulé roky, aj teraz by sme chceli použiť získané prostriedky na zveľadenie vzdelávacieho prostredia tried a celej školy.
O použití prostriedkov prichádzajúcich od rodičov z oboch miest, z Bratislavy aj z Pezinka, bude rozhodovať správna rada školy.

Údaje, ktoré potrebujete:
názov:
 Cirkevná základná škola - Narnia
sídlo: Beňadická 38, 851 06 Bratislava
právna forma: Účelové zariadenie cirkvi
IČO: 30809193

Postup pri poukazovaní 2% (3 %) sa líši podľa toho, či ste zamestnancom, fyzickou osobou, ktorá si sama podáva daňové priznanie alebo ste firma:

Ak ste zamestnanec:

do 15. 2. 2018 požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie

do 30. 4. 2018 zamestnanec zašle daňovému úradu v mieste trvalého bydliska vyplnené Vyhlásenie 2017 dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane, ktoré dostane od zamestnávateľa


Ak ste fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie

do 31. 3. 2018 podať daňové priznanie


Ak ste právnická osoba
 - možnosť venovať 2 % alebo 3 %

do 31. 3. 2018 cez daňové priznanie.

 

Prislušné formuláre nájdete tu.
Popis krokov pre venovanie 2%
Zamestnanci:
1.Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2.Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% dane.
3. Najneskôr do 30.apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska , prípadne doručte formulár na recepciu školy.

FaLang translation system by Faboba