Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

 

V uplynulých rokoch boli 2 % použité na podporu vzdelávania a rozvoj školy, bližšie informácie nájdete tu.  

Príjem z 2 % je pre nás významnou čiastkou, v uplynulom roku sme dostali touto cestou   25 660.20 €. Získané prostriedky sme použili na zakúpenie keramických tabúľ do tried v Bratislave aj v Pezinku, na zakúpenie reproduktorov do tried v BA aj v PK, na nákup kníh do školskej a učiteľskej knižnice a tiež na vybavenie tried - nákup školských lavíc, stoličiek roliet, kobercov atď.
Tak ako minulé roky, aj teraz by sme chceli použiť získané prostriedky na zveľadenie vzdelávacieho prostredia tried a celej školy.
O použití prostriedkov prichádzajúcich od rodičov z oboch miest, z Bratislavy aj z Pezinka, bude rozhodovať správna rada školy.

Údaje, ktoré potrebujete:
názov:
 Cirkevná základná škola - Narnia
sídlo: Beňadická 38, 851 06 Bratislava
právna forma: Účelové zariadenie cirkvi
IČO: 30809193

Postup pri poukazovaní 2% (3 %) sa líši podľa toho, či ste zamestnancom, fyzickou osobou, ktorá si sama podáva daňové priznanie alebo ste firma:

Ak ste zamestnanec:

do 30. 4. 2020 zašlete daňovému úradu v mieste trvalého bydliska vyplnené Vyhlásenie 2019 dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane, ktoré dostanete od zamestnávateľa


Ak ste fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie

do 31. 3. 2020 podať daňové priznanie


Ak ste právnická osoba
 - možnosť venovať 2 % alebo 3 %

do 31. 3. 2020 cez daňové priznanie.

 

Prislušný formulár nájdete tu alebo ho nájdete na recepcii školy.

 

Ak som zamestnancom:

1. Požiadal som svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane (do 15.2.).

2. Vyplním Vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uvediem meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% dane. Príslušný formulár nájdem TU  alebo ho nájdem na recepcii školy.

3. Najneskôr do 30.apríla 2020 doručím obidva formuláre (Vyhlásenie aj Potvrdenie) na recepciu školy alebo priamo daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

FaLang translation system by Faboba