Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

Poslanie CZŠ Narnia je vyjadrené v misii Združenia škôl C. S. Lewisa. 

 

Ilustráciou môže byť strom:
Strom, ktorý má svoje korene v pôde Božieho zjavenia o svete a človeku, ale aj vo všetkých pozitívnych výsledkoch civilizačného úsilia
Strom, ktorý dáva priestor, aby sa jeho konáre slobodne vetvili do rôzneho smeru individuálneho rozvoja
Strom, ktorý svojím kmeňom zjednocuje celý organizmus tak, aby sa z človeka nestal samotár alebo súper iných ľudí, ale spolupracujúci partner

CZŠ Narnia vytvára v tomto zmysle prostredie na dialóg učiteľa a žiaka rozvíjajúci tvorivosť na oboch stranách. 

 

V rámci tohto dialógu je zodpovednosťou učiteľa: 
– predkladať žiakovi hodnotovo a informačne overené podnety ako inšpirujúcu výzvu k tvorivému osvojovaniu si poznania, porozumenia a múdrosti 
– pomáhať mu postupne si osvojovať schopnosť slobodne sa rozhodovať pri hľadaní svojho originálneho smerovania v živote tak, aby...
– odozva žiaka vyústila do štýlu života, ktorý môže byť obohatením tej komunity a spoločnosti,  v ktorej bude ako občan uplatňovať svoje obdarovanie a schopnosti. 

 

Zriaďovateľom cirkevných základných škôl Narnia v Bratislave, v Pezinku a Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa v Bratislave je účelové zariadenie Združenie škôl C.S.Lewisa, ktoré ustanovil Zbor Cirkvi bratskej so sídlom na Cukrovej ulici 4 v Bratislave. Účelové zariadenie spravuje v spolupráci so zborom Kaplnka Cirkvi bratskej v Bratislave a Kazateľskou stanicou Cirkvi bratskej vo Svätom Jure. Vzájomné vzťahy a prepojenia medzi školami sú bližšie vysvetlené na podstránke Združenie škôl C.S. Lewisa.

Cirkev bratská v Slovenskej republike je jednou z menších evanjelikálnych cirkví, ktoré pôsobia na Slovensku.Pochádza pôvodne z Jednoty bratskej, ktorej  posledným biskupom bol Ján Ámos Komenský. Rovnako ako on, i my Cirkev chápeme ekumenicky. Každú cirkev, ktorá verí vo veľkonočné evanjelium, vo vtelenie Boha v Ježišovi Kristovi, v spásu cez jeho smrť a vzkriesenie, vnímame ako súčasť jediného celku. Sme iba jeho maličkou čiastkou. V rozmanitosti kresťanských tradícii nevidíme len poľutovaniahodnú roztrieštenosť, ale i požehnané bohatstvo.

Za školami Narnia v Bratislave a v Pezinku stoja Zbor Cirkvi bratskej v Bratislave a Kazateľská stanica tohto zboru vo Svätom Jure. Viac o Cirkvi bratskej a jednotlivých spoločenstvách sa dozviete na ich webových stránkach.

FaLang translation system by Faboba