Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma
  • image

Ako sme avizovali v informačnom maily, odo dnes (2.11.) sú platné nové variabilné symboly pre platby za žiakov škole. Nový variabilný symbol má podobu 4ciferného kódu a nájdete si ho po prihlásení sa na EDUPAGE. Ďakujeme za porozumenie a využívanie nového variabilného symbolu pri všetkých platbách,

Kluby v mesiaci november

 

Milí Narnijčania,

 

Prichádza jesenný čas. Je to čas zberu poslednej úrody z našich záhrad. Je to čas oberania ovocia, zber zeleniny, upratanie okolia... Kráľovná jesenných polí a záhrad rozhodne nechýba ani u nás v Narnii. Jej pestrá paleta farieb oživuje aj naše okolie.
Zažime spolu to pravé jesenné v novembrových kluboch. Aká je teda ich ponuka?

Vitajte vo vynovenom areáli!

Vďaka mnohým z Vás sa nám túto sobotu podaril opäť malý zázrak - posunúť vzhľad a kvalitu areálu o ďalší schod vyššie. Neviem koľko schodov nás ešte čaká , ale viem koľko sme ich už prešli a viem, že keď sa spojíme raz za pol roka, tak dokážeme urobiť doslova za pár hodín nemožné.

Milé naše rodiny,
Počasie nám praje a preto by sme Vám týmto chceli potvrdiť, že sobotňajšia brigáda, zameraná na úpravu nášho školského dvora, SA USKUTOČNÍ.

Milí rodičia,

klubová činnosť na našej škole má svoju tradíciu a fungovala veľmi dobre. Vnímame však, ako nám počet detí narástol, že logistika vyzdvihovania detí z krúžkov a klubov sa stáva náročnejšou.

Informácia z Rest Time:
V budúcom týždni štartujeme kluby a to vždy od utorka do štvrtka, v klasickom čase od 15:00 -16:00 hod.

Rest Time ponúka možnosť efektívne využiť popoludnia v škole a  je deťom k dispozícií ráno v čase od 7:00 do 7:45 a po vyučovaní do 17:00 hod.

Po vyučovaní ho navštevujú prihlásené deti 1. – 6. ročníka.
Tento školský rok zabezpečujeme po vyučovaní priestor na trávenie voľného času, ktorý bude samostatne spoplatnený počtom vstupov aj pre žiakov 7. – 9. ročníka, ktorí po vyučovaní ostávajú v škole. Viac informácií nájdete tu:pdfklubovna_v_roku_2017-2018.pdf

Deti prihlasuje do RestTime (ďalej len RsT) zákonný zástupca vždy na začiatku školského roka, najneskôr však o 17. septembra u svojho triedneho vychovávateľa, alebo vyplnením tlačiva na recepcii. Odhlásenie dieťaťa je možné vyplnením tlačiva na odhlásenie dieťaťa z RsT, a to vždy 15 dní pred začiatkom nového mesiaca a odovzdaním do rúk líderke pre RsT.

RestTime sa zaväzuje vytvárať podmienky pre nasledovné:

·zabezpečiť bezpečný priestor na hru,

·zabezpečiť odpočinok a relaxáciu –pobyt na čerstvom vzduchu a organizovanú alebo voľnú hru v triede,

·zabezpečiť zmysluplné využívanie voľného času –záujmové činnosti – v našom prípade KLUBY,

· viesť deti k samostatnosti a k ich sebaobslužným činnostiam,

· dávať im priestor na prípravu na vyučovanie,

· zabezpečiť ich sebarealizáciu prostredníctvom každodenných kompetencií, ale aj prostredníctvom pravidelných aktivít počas roka,

·zabezpečiť socializáciu dieťaťa najmä budovaním spoločenských a priateľských vzťahov,

·individuálny prístup,

·odber stravy deťmi v školskej jedálni,

·prechod medzi vyučovaním a odchodom na iné vzdelávacie aktivity,

·rôzne režimové momenty (obliekanie, presuny z miesta na miesto),

·reflektovať správanie detí v triede, budovať ich osobnosť, a to formou spätnej väzby, oprávnených požiadaviek, logických dôsledkov a Pointbooku,

· pri tvorbe činností nadväzovať na ročné obdobie, témy mesiacov podľa plánu výchovno-vzdelávacej činnosti a celoškolských tém.


RsT veľmi úzko spolupracuje s triednym učiteľom/učiteľkou. Na prvom stupni spoločne nastavujú pravidlá v triede, kompetencie na školský rok, rozprávajú sa každodenne o deťoch a ich socializácii v triede. Spoločne plánujú aktivity typu: teambuilding, spanie v škole, iné triednické činnosti a špecifické aktivity pri potrebe budovania klímy a spolupráce v triede.

Na druhom stupni spolupracuje vychovávateľ s advisormi –triednymi učiteľmi, s ktorými spoločne buduje charakter detí, rozpráva sa s nimi o socializácii detí v triede a plánuje s nimi aktivity počas roka.

Na Rest Time sa prihlásite pomocou :pdfzáväzná_prihláška.pdf . A ak chcete svoje dieťa v priebehu roka odhlásiť použite na to: pdfzáväzná_odhláška.pdf.

Poplatok za RestTime je 22,- € / mesiac. Informácie k uplatneniu vzdelávacích poukazov a k plateniu za Rest time nájdete v tomto pdf dokumente.
 

V prípade, že nemáte záujem o Rest Time pre Vaše dieťa, je potrebné dieťa po vyučovaní vyzdvihnúť rodičom alebo určeným zodpovedným dospelým. Obed detí je už súčasťou Rest Time. Nevyzdvihnuté deti, ktoré nie sú prihlásené na Rest Time budú čakať na svojich rodičov v priestore recepcie. V prípade akýchkoľvek zmien o prevzatí dieťaťa kontaktujte svojho učiteľa RST.

Okrem klubov môžu deti navštevovať rôzne krúžky. Ponuka krúžkov je uverejnená na našej internetovej stránke.

Blíži sa leto a my sme pre vás pripravili možnosť objednať si polokošelu s logom školy. Viac na našom objednávkovom formulári.

FaLang translation system by Faboba