Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

2 oranžMilí rodičia a priatelia školy,

uchádzame sa o vašu priazeň. Ešte stále je čas darovať Narnii 2 percentá z daní.

Ďakujeme. 

 

Milí rodičia a priatelia školy,

v uplynulých rokoch boli 2 % použité na podporu vzdelávania a rozvoj školy, bližšie informácie nájdete tu.  

Príjem z 2 % je pre nás významnou čiastkou, v uplynulom roku sme dostali touto cestou   25 660.20 €. Získané prostriedky sme použili na zakúpenie keramických tabúľ do tried v Bratislave aj v Pezinku, na zakúpenie reproduktorov do tried v BA aj v PK, na nákup kníh do školskej a učiteľskej knižnice a tiež na vybavenie tried - nákup školských lavíc, stoličiek roliet, kobercov atď.
Tak ako minulé roky, aj teraz by sme chceli použiť získané prostriedky na zveľadenie vzdelávacieho prostredia tried a celej školy. O použití prostriedkov prichádzajúcich od rodičov z oboch miest, z Bratislavy aj z Pezinka, bude rozhodovať správna rada školy.

Údaje, ktoré potrebujete:
názov:
 Cirkevná základná škola - Narnia
sídlo: Beňadická 38, 851 06 Bratislava
právna forma: Účelové zariadenie cirkvi
IČO: 30809193

Postup pri poukazovaní 2% (3 %) sa líši podľa toho, či ste zamestnancom, fyzickou osobou, ktorá si sama podáva daňové priznanie alebo ste firma:

Ak ste zamestnanec:

do 15. 2. 2019 požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie

do 30. 4. 2019 zamestnanec zašle daňovému úradu v mieste trvalého bydliska vyplnené Vyhlásenie 2018 dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane, ktoré dostane od zamestnávateľa


Ak ste fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie

do 31. 3. 2019 podať daňové priznanie


Ak ste právnická osoba
 - možnosť venovať 2 % alebo 3 %

do 31. 3. 2019 cez daňové priznanie.

Prislušné formuláre nájdete tu.
Popis krokov pre venovanie 2%
Zamestnanci:
1.Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2.Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% dane.
3. Najneskôr do 30.apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska , prípadne doručte formulár na recepciu školy.

2 oranž

FaLang translation system by Faboba