Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

peroVážení rodičia, ocitli sme sa spolu v štvrtom týždni prerušenia vyučovania na škole. Každý tú situáciu prežívame z vlastnej perspektívy, vy všetci (a my mnohí) ako rodičia, a my v škole ako učitelia, vychovávatelia, špeciálni pedagógovia. Rád by som sa s vami podelil o naše (a moje) hlavné postrehy, pozorovania a plány do budúcnosti.

Vážení rodičia,

ocitli sme sa spolu v štvrtom týždni prerušenia vyučovania na škole. Každý tú situáciu prežívame z vlastnej perspektívy, vy všetci (a my mnohí) ako rodičia, a my v škole ako učitelia, vychovávatelia, špeciálni pedagógovia. Rád by som sa s vami podelil o naše (a moje) hlavné postrehy, pozorovania a plány do budúcnosti.

Čo sa nám zdá, že sa nám podarilo. Ako vy všetci, aj my sme boli postavení pred situáciu, keď sme zo dňa na deň museli zmeniť spôsob, ako fungujeme. Začali sme budovať svoju digitálnu kapacitu, zvládnuť stretnutia a porady v online priestore, naučiť sa, ako v zmenených podmienkach upraviť očakávania, plány transformovať do podpory Vašich detí vo Vašich domovoch. To všetko s obmedzením možnosti osobne sa stretávať, bez školiteľov alebo priestoru na testovanie, za plnej prevádzky komunikácie s rodičmi a s deťmi, ako aj našich vlastných rodín.

Teraz budem chvíľu osobný: V rokoch 2007 až 2010 som pracoval v spoločnosti Microsoft a zažil som tam niečo podobné, keď sa pre finančnú krízu toho obdobia transformovalo fungovanie firmy, založené na neustálom stretávaní a cestovaní, do online priestoru. Bolo to imperfektné, a netrvalo to tri týždne, ale mesiace. Samozrejme, Narnia nie je globálna spoločnosť, a digitálny svet sa oproti roku 2008 tiež niekam posunul, ale zmena je to podobná.

V týchto náročných podmienkach sa nám darí postupne nadobúdať digitálnu kapacitu, stretávať sa s deťmi stále viac v digitálnom priestore, ale aj pripravovať pre nich úlohy, zadania, videá s vysvetľovaním učiva, zbierať ich vypracované zadania a dávať deťom spätnú väzbu. Darí sa nám aj spolupracovať v online priestore, učitelia sa stretávajú na poradách, pracujú v menších tímoch a napríklad spolupracujú s vychovávateľmi Rest time a našimi pedagogickými asistentami, ktorí pomáhajú pri organizovaní online stretnutí s deťmi, ako aj pri príprave obsahu. Do začiatku marca len veľmi malá časť našich kolegov zažila poradu alebo spoluprácu v online priestore, všetci sme zvyčajne boli v jednej budove; teraz si to museli zažiť, zvládnuť a naučiť sa ovládať nové nástroje.  

Veľká a najmä rozmanitá škola. Keď rozprávam o škole, začínam zvyčajne so štatistikami – dnes máme 850 detí, čo predstavuje cca 630 rodín a o tých 850 detí sa stará cez 120 zamestnancov. Tie deti navyše predstavujú vekové kategórie od najmenších prváčikov až po deviatakov. Každá rodina, každý zamestnanec predstavuje špecifický príbeh. Sme nesmierne rôznorodým prostredím s rozmanitými očakávaniami, možnosťami a potrebami. Je v tejto dobe pre nás obrovskou výzvou, ako nastaviť naše fungovanie tak, aby to dávalo zmysel čo najväčšiemu množstvu rodín s ich možnosťami. Sú rodiny, kde majú pomalý internet, kde rodičia nemajú homeoffice, ale stále chodia do práce, kde deti zostali u starých rodičov, kde sú piati v trojizbovom byte. Snažíme sa od Vás zbierať spätnú väzbu rôznou formou a potvrdzuje sa, že existuje množstvo názorov, ako by to malo fungovať, od (zdá sa) prevažujúcej spokojnosti až po konštruktívne výhrady a podnety na zlepšenie. 

V čom postupujeme obozretnejšie. Zdá sa nám, že najčastejšie výhrady by sa dali zhrnúť do vyjadrenia, že Narnia nie je dostatočne online.  Sčasti tejto výhrade rozumieme, sčasti vidíme veci inak. Deti, predovšetkým menšie deti, fungujú pri učení a tiež v online priestore inak ako my dospelí alebo ako staršie deti, napríklad študenti na strednej škole. Spôsob zadaní, ale aj interaktivity cez online prostredia ako MS Teams, musí byť pre menšie deti inak prispôsobený ako pre starších.

To samozrejme neznamená, že počet online stretnutí nebude narastať, práve naopak, ako si budujeme digitálnu kapacitu a zručnosť, budú tieto online stretnutia pribúdať – či už v podobe advisory alebo triednických stretnutí, v podobe konzultácii pre detí a rodičov ale aj v podobe lekcií – vyučovacích hodín. Vo štvrtom týždni to vyzerá tak, že v každej triede na škole sa takéto online stretnutia uskutočňujú alebo uskutočnia, zatiaľ s rôznou intenzitou – zrejme menej takýchto stretnutí bude s menšími deťmi a viac bude na druhom stupni. Pribúdať budú videonahrávky vysvetľujúce učivo, prezentácie s nahraným zvukovým výkladom. Sme veľmi vďační našim vychovávateľom z Rest time a pedagogickým asistentom, ktorí v tomto procese pomáhajú.

Pracujeme aj na technologickej platforme týchto online stretnutí. Našou prvou voľbou je platforma MS Teams, ktorú máme k dispozícii a v ktorej sa veľká časť online stretnutí odohráva. Ale aj táto má niektoré nedokonalosti a tak experimentujeme aj s inými platformami – Zoom a Webex. Platí tu však, že pri zmene technologického prostredia v takom veľkom a rozmanitom prostredí ako je škola potrebujeme dva razy merať a raz strihať. Čím viac platforiem, tým bude komunikácia náročnejšia pre všetky strany, aj pre deti a pre rodičov.

Týždenný cyklus školy. Podobne ako sú vaše pracovné prostredia pravdepodobne zorganizované podľa denných a týždenných cyklov, aj vnútorný život školy má svoj týždenný harmonogram; ten je počas „home office“ vyučovania samozrejme zmenený, no je rovnako dôležitý ako počas bežného fungovania.

  • Pondelok je deň, keď mailom učitelia posielajú deťom zadanie na týždeň a riešia k tomu prvotnú komunikáciu. V pondelok sa tiež stretáva vedenie školy na veľkej online porade, kde si prechádzame, čo všetko sa udialo a rozhodujeme sa, na čom budeme pracovať počas týždňa.
  • V utorok je čas stretnutí učiteľských tímov, kde sa znova na online porade učitelia rozprávajú o svojich skúsenostiach, lídri nastavujú novinky s učiteľmi.
  • Streda je čas 1:1 stretnutí a stretnutí mikrotímov zameraných na prípravu vecí na ďalší týždeň a samozrejme paralelne s tým sa odpisuje na maily rodičov, detí, robia sa online stretnutia s deťmi.
  • Štvrtok sme si vyhradili ako deň komunikačného pokoja, aby sme mali možnosť naštudovať si nové veci, hlbšie sa mohli venovať a preskúmať nejaké ďalšie nápady a samozrejme pracuje sa na zadaniach na ďalší týždeň.
  • Piatok je znova naplnený komunikáciou, reflektívnym a ad-hoc online stretnutiami rôznych pracovných skupín a kontrolou toho, čo sa pripravilo na ďalší týždeň, aby sme v pondelok mohli začať nový cyklus. 

Nevieme, ako dlho bude tento režim ešte pokračovať. Rovnako ako asi aj väčšina z Vás, aj my by sme sa radi vrátili k bežnému životu. Zatiaľ ale musíme pokračovať v tomto zvláštnom experimente a musíme to spoločne vydržať a veríme, že pri tom porastieme a naučíme sa niečo nové. 

  

Ďakujem Vám za prečítanie tohto dlhého mailu. Rozumieme, že to je pre Vás ťažké. Byť doma s dvoma alebo tromi deťmi, pracovať pritom pre zamestnávateľa a manažovať vzdelávanie detí je nesmierne náročné. Vážime si Vás preto a oceňujeme to. Držíme si všetci palce, aby sme to spoločne zvládli, snažíme sa pomôcť Vám v rámci našich možností. 

Roman Baranovič, riaditeľ

FaLang translation system by Faboba