Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

 

SYSTÉM ADMINISTRÁCIE STRAVOVANIA

 

Milí rodičia,
V spolupráci s našim dodávateľom stravy, ktorým je firma Tomáš Mészároš - PINO, s.r.o. sa minulý rok zaviedol nový elektronický systém objednávania obedov.
Tento systém Vám poskytne podrobný prehľad o stravovaní dieťaťa, prináša novú formu objednávania obedov elektronickou cestou a taktiež sa ním odbúrava vystavovanie šekov a ich straty. Veríme, že uvedená zmena prinesie veľa pozitívneho, a prosíme Vás týmto aj o trpezlivosť pri jej zavádzaní do praxe.

Prikladáme zopár praktických informácii k systému objednávania a platieb:
Číslo účtu (IBAN):     SK1511000000002940027069
VS:                            variabilný symbol žiaka pridelený cez Edupage stránku
ŠS:                            171801
poznámka:                meno žiaka a trieda

cena obeda I.stupeň:   1,39EUR  
cena obeda II.stupeň:  1,46EUR

odhlasovanie:                 prostredníctvom Edupage stránky

kontakt:                          Danila Radôšťanová, mob. 0910 312 640
kontakt (úhrady):            Karla Bučuričová, mob. 0911 839 075, uhrady.pino@gmail.com


PRVÝ STUPEŇ
Žiaci I.stupňa sú na stravu v školskej jedálni prihlásení automaticky a zároveň majú tiež účet v on-line systéme.  Každé dieťa, ktoré nebolo zo stravy na daný deň odhlásené, dostane obed.
Pri výdaji obeda sa kontroluje, či obedy boli na daný mesiac uhradené. Obed bude vydaný len v prípade včasnej úhrady v termíne splatnosti. Odhlásiť obed môžete v systéme do 8:00 v deň výdaja cez Edupage stránku. Odhláška po tomto termíne je neplatná (respektíve je nemožná). Odhlásiť treba aj všetky ostatné dni, kedy dieťa nebude obedovať.
Dodávateľ stravy si vyhradzuje právo nevydať obed v prípade, že rodič neuhrádza pravidelne poplatky za stravu.

Deti I.stupňa majú jedno jedlo bez možnosti výberu. Je to fakt daný zákonom a nevieme to ovplyvniť. Len deti, ktoré donesú od lekára potvrdenie o potrebe špeciálneho stravovania, si môžu vybrať. Na postup sa prosím informujte v bufete školy.

DRUHÝ STUPEŇ
Postup objednávania stravy pre II.stupeň je nasledovný: 

1.      Prihlásenie sa na internetovú stránku Edupage prostredníctvom webu alebo mobilnej aplikácie, či už zo svojho zariadenia alebo pomocou zariadenia v školskej jedálni.

2.      Podľa jedálneho lístka si žiak vyberá zo štyroch jedál, z toho sú dve mäsité, jedno bezmäsité a jeden miešaný šalát. Výber treba potvrdiť.

3.      Obed sa objednáva min. deň vopred ale v systéme je možné objednať obed aj na niekoľko dní dopredu.

4.      Odhlásiť obed je možné podľa uvedených možností v systéme Edupage.

5.    Ak nie je kredit na účte, nie je možné objednávať (po 15. septembri 2017). Počas školského roka ak žiak dosiahne mínusový kredit 15,- € a viac, bude mu zablokovaná možnosť ďalšieho objednávania. Dodávateľ stravy si tiež vyhradzuje právo nevydať obed v prípade, že rodič neuhrádza pravidelne poplatky za stravu.

 

PLATBY
Je DȎLEŽITÉ pri každej platbe zadávať správny variabilný symbol (variabilný symbol žiaka pridelený cez Edupage stránku), inak nebude platba nahratá do systému. Pri nesprávnom VS môže byť dokonca nahraný kredit niekomu inému. Tieto platby sa preklápajú automaticky podľa VS. Pri úhrade prosíme zadávať do poznámky meno žiaka, pomôže to pri spätnom dohľadávaní v prípade riešenia problémov s úhradami.

ODHLASOVANIE
Odhlášky sa budú nahrávať do systému priebežne a podľa toho sa bude upravovať kredit. Predpisy na platby si môžete pozrieť v systéme na stránke. Šeky sa už vystavovať nebudú. Kredit si môžete kedykoľvek kontrolovať v elektronickom systéme pod Vašimi prihlasovacími údajmi.
Odhlásiť obed môžete v systéme do 8:00 v deň výdaja. Odhláška po tomto termíne je neplatná. Odhlásiť treba aj všetky ostatné dni kedy dieťa nebude obedovať.

AKO FUNGUJE PRIHLASOVANIE
1.      Kliknete na tento https://czsnarnia.edupage.org/ a vynorí sa vám nasledovné „prihlásenie“. Môžete sa prihlasovať i cez mobilnú aplikáciu - http://mobile.edupage.org/.
Prihlasovacie údaje k svojmu účtu poznáte (rodičia prvákov ich dostanú v prvý školský deň od triedneho učiteľa). V prípade, ak ich neviete dohľadať, obráťte sa prosím na sekretariát školy, eva.banska@narniaba.sk

2.      Po prihlásení uvidíte nasledovné menu. V ňom máte možnosť vidieť stav Vašich platieb. Zároveň v záložke „Jedálny lístok“ môžete objednávať a odhlasovať obedy.

3.      Vyberiete si preferované jedlo, označíte variant a potvrdíte. Ak chcete dieťa odhlásiť, kliknite na „odhlásiť obed“. Ak chcete dieťa odhlásiť na viac dní, prosím skontrolujte si, či máte každý z daných dní odhlásený.

4.      V prípade ak máte viac detí, na ľavej lište nájdete možnosť „ + pridať viac užívateľov“ a môžete naraz spravovať oba účty. Vždy sledujte hornú lištu, ktoré dieťa prihlasujete/odhlasujete.

Školský buffet
Súčasťou školskej jedálne je bufet, poskytujúci rýchle občerstvenie – nealko nápoje, čerstvé pečivo,  obložené žemle a bagety, trvanlivé pečivo a drobné pochutiny. Školský bufet je otvorený denne od 7:30 do 14:30. Prevádzkuje ho firma Tomáš Mészároš – PINO, s.r.o.

Stravovacia komisia

Na kvalitu podávanej teplej stravy i kvalitu služieb v našej jedálni dohliada stravovacia komisia. Svoje podnety a nápady môžete adresovať na stravovanie@narniaba.sk. Prostredníctvom tejto adresy môžu rodičia komunikovať svoje ocenenia, otázky, ako i podnety v oblasti stravovania našich detí. Aktuálne informácie o stravovacej komisii nájdete na webstránke školy.

 

 

FaLang translation system by Faboba