Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

Rest Time ponúka možnosť efektívne využiť popoludnia v škole a  je deťom k dispozícií ráno v čase od 7:00 do 7:45 a po vyučovaní do 17:00 hod.

Po vyučovaní ho navštevujú prihlásené deti 1. – 6. ročníka.
Tento školský rok zabezpečujeme po vyučovaní priestor na trávenie voľného času, ktorý bude samostatne spoplatnený počtom vstupov aj pre žiakov 7. – 9. ročníka, ktorí po vyučovaní ostávajú v škole. Viac informácií nájdete tu:pdfklubovna_v_roku_2017-2018.pdf

Deti prihlasuje do RestTime (ďalej len RsT) zákonný zástupca vždy na začiatku školského roka, najneskôr však o 17. septembra u svojho triedneho vychovávateľa, alebo vyplnením tlačiva na recepcii. Odhlásenie dieťaťa je možné vyplnením tlačiva na odhlásenie dieťaťa z RsT, a to vždy 15 dní pred začiatkom nového mesiaca a odovzdaním do rúk líderke pre RsT.

RestTime sa zaväzuje vytvárať podmienky pre nasledovné:

·zabezpečiť bezpečný priestor na hru,

·zabezpečiť odpočinok a relaxáciu –pobyt na čerstvom vzduchu a organizovanú alebo voľnú hru v triede,

·zabezpečiť zmysluplné využívanie voľného času –záujmové činnosti – v našom prípade KLUBY,

· viesť deti k samostatnosti a k ich sebaobslužným činnostiam,

· dávať im priestor na prípravu na vyučovanie,

· zabezpečiť ich sebarealizáciu prostredníctvom každodenných kompetencií, ale aj prostredníctvom pravidelných aktivít počas roka,

·zabezpečiť socializáciu dieťaťa najmä budovaním spoločenských a priateľských vzťahov,

·individuálny prístup,

·odber stravy deťmi v školskej jedálni,

·prechod medzi vyučovaním a odchodom na iné vzdelávacie aktivity,

·rôzne režimové momenty (obliekanie, presuny z miesta na miesto),

·reflektovať správanie detí v triede, budovať ich osobnosť, a to formou spätnej väzby, oprávnených požiadaviek, logických dôsledkov a Pointbooku,

· pri tvorbe činností nadväzovať na ročné obdobie, témy mesiacov podľa plánu výchovno-vzdelávacej činnosti a celoškolských tém.


RsT veľmi úzko spolupracuje s triednym učiteľom/učiteľkou. Na prvom stupni spoločne nastavujú pravidlá v triede, kompetencie na školský rok, rozprávajú sa každodenne o deťoch a ich socializácii v triede. Spoločne plánujú aktivity typu: teambuilding, spanie v škole, iné triednické činnosti a špecifické aktivity pri potrebe budovania klímy a spolupráce v triede.

Na druhom stupni spolupracuje vychovávateľ s advisormi –triednymi učiteľmi, s ktorými spoločne buduje charakter detí, rozpráva sa s nimi o socializácii detí v triede a plánuje s nimi aktivity počas roka.

Na Rest Time sa prihlásite pomocou :pdfzáväzná_prihláška.pdf . A ak chcete svoje dieťa v priebehu roka odhlásiť použite na to: pdfzáväzná_odhláška.pdf.

Poplatok za RestTime je 22,- € / mesiac. Informácie k uplatneniu vzdelávacích poukazov a k plateniu za Rest time nájdete v tomto pdf dokumente.
 

V prípade, že nemáte záujem o Rest Time pre Vaše dieťa, je potrebné dieťa po vyučovaní vyzdvihnúť rodičom alebo určeným zodpovedným dospelým. Obed detí je už súčasťou Rest Time. Nevyzdvihnuté deti, ktoré nie sú prihlásené na Rest Time budú čakať na svojich rodičov v priestore recepcie. V prípade akýchkoľvek zmien o prevzatí dieťaťa kontaktujte svojho učiteľa RST.

Okrem klubov môžu deti navštevovať rôzne krúžky. Ponuka krúžkov je uverejnená na našej internetovej stránke.

FaLang translation system by Faboba