Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

 

Proces prijímania detí do našej školy CZŠ Narnia v Bratislave sa skladá z troch krokov, ktoré je potrebné absolvovať:

1. Spoločné informatívne stretnutie rodičov záujemcov o umiestnenie dieťaťa do prvého ročníka s vedením školy spojené s predstavením školy a misie a vízie školy:

27.2.2018 (utorok) alebo 28.2.2018 (streda) o 17:00 hod
v priestoroch CZŠ Narnia v Bratislave. Pre veľký počet záujemcov sa to isté stretnutie koná dva dni po sebe. Po stretnutí ponúkame rodičom obhliadku tried a budovy.

Na stretnutie nie je potrebné sa vopred prihlásiť a na toto stretnutie odporúčame prísť bez dieťaťa.
 

2. Zápis do prvého ročníka na našej škole:

6. 4. 2018 (piatok) od 15:00-18:00 alebo 7. 4. 2018 (sobota) od 9:00-12:00.
Na zápis je potrebné aby prišli rodičia s dieťaťom.

Týždeň pred zápisom vytvoríme na webstránke školy rezervačný systém na konkrétny termín a čas, vzhľadom na predpokladaný veľký počet záujemcov.

Na zápis si treba priniesť:

·         Občianske preukazy rodičov /zákonných zástupcov

·         Rodný list dieťaťa

·         Prípadne iné dokumenty preukazujúce právo zákonného zástupcu a podobne

·         Vyplnený a nepodpísaný zápisný lístok (doplníme neskôr)

 

Viac informácii k zápisu nájdete v tomto článku

3. Následne všetky zapísané deti pozývame na skríning pripravenosti na školu.
Tento skríning prebehne v dňoch 23. - 26. 4.2018. Dieťa dostane pozvánku na jeden z uvedených dní na presnú hodinu.

4. Na základe výsledkov skríningu rozhodujeme o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na našu školu. Rozhodnutie doručíme rodičom najneskôr do konca mája.
 

Termíny - rekapitulácia:

27.2. alebo 28.2.2018 o 17:00 – stretnutie pre rodičov záujemcov  v priestoroch školy v Bratislave,
6.4. alebo 7.4.2018 – zápis prvákov do CZŠ Narnia BA v priestoroch školy v Bratislave Petržalke (tu bude možnosť rezervovať si termín zápisu),

23.4.- 26.4.2018 – predbežný termín pre skríning pripravenosti na školu a do 31.5.2018 informácia o prijatí/neprijatí do školy.

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese zaujem@narniaba.sk.


Dni otvorených dverí na našej škole neorganizujeme, nakoľko ich plne nahrádza informatívne stretnutie pre záujemcov vo februári.
Pre Vašu informáciu prikladáme článok o školskej zrelosti, ktorý si môžete prečítať TU.